Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Compensatieregeling

Wat betekent de uitspraak van het Kifid over de vergoeding voor ‘rente-op-rente’?

De compensatieregeling zoals overeengekomen met de Consumentenbond bevat geen vergoeding voor ‘rente-op-rente’. De Geschillencommissie van het Kifid had op 25 januari 2022 ook bepaald dat ‘rente-op-rente’ niet vergoed hoeft te worden. In de uitspraak op 11 augustus 2022 heeft de Commissie van Beroep Kifid bepaald dat er wel rekening gehouden moet worden met het ‘rente-op-rente-effect’. ABN AMRO en haar dochtermaatschappijen, waaronder Alfam, hebben kennisgenomen van deze publicatie. De bank zal deze uitspraak eerst bestuderen en later met een reactie komen. Die kunt u op deze webpagina vinden.

Hoe verhoudt de regeling van ABN AMRO zich ten opzichte van de andere regelingen?

De compensatieregeling is een optelsom van plussen en minnen. Per saldo is de compensatieregeling van ABN AMRO goed vergelijkbaar met die van andere partijen. Het kan echter voorkomen dat in een specifieke situatie de regeling iets lager uitvalt. Het kan echter net zo goed voorkomen dat de regeling juist gunstiger is.

Waarom zitten er verschillen tussen de compensatieregelingen van de banken?

De banken die hebben aangeven dat ze hun klanten gaan compenseren, volgen op hoofdlijnen de uitspraken van Kifid. Doordat echter de producten en voorwaarden per bank verschillen, zitten er verschillen in de regelingen. Ook verschillen de banken van mening over onderdelen waar het Kifid of de rechter zich nog niet over hebben uitgelaten. Omdat de details van de regelingen de komende maanden nog verder worden uitgewerkt is op dit moment nog niet te zeggen wat de verschillen voor individuele klanten precies betekenen.

Ik heb mijn klacht ingediend via de ConsumentenClaim van de Consumentenbond. Krijg ik nu minder geld terug?

We vinden het belangrijk dat al onze klanten op dezelfde manier behandeld worden. We hebben afgesproken met de Consumentenbond dat ze u geen vergoeding vragen voor deelname aan de collectieve claim. ABN AMRO betaalt de vergoeding aan de Consumentenbond. U hoeft zelf niets te doen.

Kan ik ergens zien hoe hoog mijn compensatiebedrag wordt?

Op dit moment kunt u nog nergens zien hoe hoog uw compensatiebedrag wordt.

Bent u klant bij Defam, Credivance of Alpha Credit Nederland en komt u in aanmerking voor compensatie ? Dan ontvangt u in 2023 een brief waarin staat hoe hoog uw compensatie is.

Bent u geen klant meer bij Defam, Credivance of Alpha Credit Nederland en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Dan kunt u zich via de website van ABN AMRO aanmelden. ABN AMRO regelt de centrale aanmelding namens Alfam en onze labels. De uiteindelijke afwikkeling van de compensatie verloopt via onze labels.

Hoe wordt het compensatiebedrag berekend?

Als u bij ons een krediet heeft afgesloten, heeft u elke maand rente betaald. Met de Consumentenbond is overeengekomen dat we een andere rente hadden moeten gebruiken. Volgens die afspraak hebben we opnieuw berekend hoeveel rente u vanaf 2001 had moeten betalen. Het compensatiebedrag is het verschil tussen de rente die u heeft betaald en die u had moeten betalen.

Lees hier verder voor meer details over de compensatieregeling en hoe we het bedrag berekenen.

Wanneer kan ik informatie verwachten over de compensatieregeling?

Bent u klant bij Defam, Credivance of Alpha Credit Nederland en komt u in aanmerking voor compensatie? Dan ontvangt u hierover via een brief automatisch bericht van ons. We streven er naar om alle klanten in 2023 te bereiken. U hoeft dus zelf geen contact met ons op te nemen.

Bent u geen klant meer bij Defam, Credivance of Alpha Credit Nederland en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Dan kunt u zich via de website van ABN AMRO aanmelden. ABN AMRO regelt de centrale aanmelding namens Alfam en onze labels. De uiteindelijke afwikkeling van de compensatie verloopt via onze labels.

Moet ik mij voor de compensatieregeling aanmelden?

Bent u klant bij Defam, Credivance of Alpha Credit Nederland en komt u in aanmerking voor compensatie? Dan krijgt u automatisch bericht van ons. U hoeft zich niet aan te melden.

Bent u geen klant meer bij Defam, Credivance of Alpha Credit Nederland en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Dan kunt u zich via de website van ABN AMRO aanmelden. ABN AMRO regelt de centrale aanmelding namens Alfam en onze labels. De uiteindelijke afwikkeling van de compensatie verloopt via onze labels.

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

De compensatieregeling geldt voor particuliere (oud-)klanten van Defam, Credivance en Alpha Credit. Klanten die vanaf 2001 een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente hadden of op dit moment nog hebben én die te veel rente hebben betaald komen in aanmerking.

Waarom geeft Alfam een opslag van 5% op het compensatiebedrag?

We willen er zeker van zijn dat alle klanten een goede en ruimhartige regeling krijgen, die ook goed uitvoerbaar is. Daarom hebben wij besloten om bovenop het compensatiebedrag een opslag te doen van 5%. Dit geldt ook voor klanten van ABN AMRO.

Wat is de afspraak met de Consumentenbond over de compensatieregeling?

Samen met de Consumentenbond hebben we een regeling vastgesteld. De regeling is dat klanten die vanaf 2001 een doorlopend krediet hadden en klanten met een doorlopend krediet dat na 2001 is afgesloten, in aanmerking komen voor compensatie van te veel in rekening gebrachte rente. Verder is voor de compensatieregeling afgesproken dat Alfam:

– De door Kifid bepaalde methodiek hanteert en de door Kifid bepaalde marktrentes volgt;
– Uitkeert bij €50 of meer;
– Het compensatiebedrag verhoogt met een opslag van 5%.

Waarom is er een afspraak gemaakt met de Consumentenbond?

Het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde eerder dat diverse banken, waaronder ABN AMRO, bij de berekening van de variabele rente de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. Naar aanleiding van deze uitspraak, heeft de Consumentenbond ABN AMRO uitgenodigd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Er is vastgesteld dat bij een deel van de klanten de marktrente niet goed gevolgd is. Deze klanten biedt ABN AMRO een compensatieregeling aan. De inhoud van die compensatieregeling is afgesproken met de Consumentenbond. Het is voor ABN AMRO erg belangrijk geweest om samen met de Consumentenbond tot een goede en uitvoerbare compensatieregeling te komen. De compensatieregeling geldt ook voor haar dochtermaatschappijen, waaronder Alfam. Doorlopende consumptieve krediet met variabele rente van Defam, Credivance en Alpha Credit Nederland vallen hier ook onder.

Gelden de afspraken die ABN AMRO met de Consumentenbond heeft gemaakt ook voor Alfam?

Ja, Alfam Consumer Credit is een 100% dochter van ABN AMRO N.V. ABN AMRO heeft ook namens haar dochtermaatschappijen de afspraak gemaakt. Deze regeling geldt daarom voor doorlopende consumptieve kredieten met variabele rente voor de labels Defam, Alpha Credit Nederland en Credivance.

Informatie jaaropgave

Kan ik mijn jaaropgave eerder ontvangen?

Het is niet mogelijk om uw jaaropgave eerder te ontvangen. Defam zorgt ervoor dat u uw jaaropgave op tijd ontvangt voor uw aangifte. In ieder geval vóór 1 maart.

Hoe weet ik of ik de rente die ik betaal kan aftrekken van de inkomstenbelasting?

Neem voor een persoonlijk advies contact op met een belastingadviseur of de Belastingdienst.

Hoe vraag ik een kopie van mijn jaaropgave aan?

U kunt kopieën van jaaropgave terug vinden in MijnDefam. Heeft u nog geen MijnDefam? Vraag dit dan hier aan.

Als u het jaaropgave dat u zoekt niet terug kunt vinden in MijnDefam kunt u een kopie van uw jaaropgave per e-mail opvragen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@defam.nl. Vermeld bij uw verzoek altijd uw contractnummer. U ontvangt dan binnen enkele werkdagen deze kopie.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

De jaaropgave over het afgelopen jaar stuurt Defam in januari van het daaropvolgende jaar. Defam zal dit gefaseerd doen waardoor we nu nog niet kunnen zeggen wanneer u uw jaaropgave precies ontvangt. Wij zorgen ervoor dat alle jaaropgaves ruim voor 1 maart zijn verstuurd zodat iedereen hem binnen heeft voordat de Vooraf ingevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst klaarstaat.

Wat is het RSIN-nummer van Defam?

Dit is: 5361928. RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.

Mijn gegevens en lening

Ik verwacht betaalproblemen

Denkt u betalingsproblemen te krijgen? Of heeft u al een betalingsachterstand? Bel ons; wij willen dat al onze klanten hun lening zorgeloos kunnen gebruiken. U kunt zelf ook veel doen om uw schulden te regelen.

Kan ik mijn jaaropgave digitaal of per post ontvangen?

Heeft u een MijnDefam-account? Dan staat uw jaaropgave elk jaar vóór 1 maart digitaal voor u klaar. Heeft u geen MijnDefam-account? Dan versturen we de jaaropgave vóór 1 maart per post.

Tot wanneer kan ik rekeningafschriften inzien?

U heeft binnen MijnDefam tot 18 maanden inzage in uw bij- en afschrijvingen.

Waar kan ik mijn contractnummer vinden?

Het contractnummer van uw lening staat in de welkomstbrief en linksboven op uw contract/kredietovereenkomst.

U kunt het contractnummer ook vinden op uw bankafschrift bij de maandelijkse incasso.

Waarom moet ik mezelf identificeren?

Door uw identiteit te controleren weten we zeker dat elke klant van ons de persoon is die hij zegt te zijn. Wij als verantwoord kredietverstrekker vinden het ook belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken. Dat doet wij samen met u voor aanvang van een lening, maar ook tijdens de looptijd van uw lening kunnen wij u verzoeken om uw gegevens te actualiseren. Zo gaan we veilig om met uw leningen en zorgen ervoor dat u verantwoord gebruik kunt maken van onze producten. Daarnaast is dit onze wettelijke verplichting volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Mijn persoonlijke situatie is gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven?

Soms verandert er iets in uw leven wat invloed kan hebben op uw situatie en lening. Defam helpt u met het zoeken naar een oplossing om de lening terug te betalen. U kunt dit melden via onze medewerkers van Klantbeheer op 030 – 659 66 04. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Hoe geef ik een overlijden door?

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare.

Om u te helpen bij het afhandelen van de lening(en) die de overledene bij Defam heeft lopen, kunt u het overlijden melden via onze medewerkers van Klantbeheer via 030 – 659 66 04. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Hoe geef ik een nieuw telefoonnummer of e-mailadres door?

U kunt eenvoudig uw telefoonnummer en e-mailadres wijzigen via MijnDefam.

Heeft u nog geen MijnDefam? U kunt hier MijnDefam aanvragen.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Gaat u verhuizen of bent u bezig met een verhuizing? U kunt eenvoudig uw adreswijziging doorgeven via MijnDefam. Heeft u nog geen MijnDefam? U kunt hier MijnDefam aanvragen.

Heeft u nog geen MijnDEFAM en woont u al op het nieuwe adres? Stuurt u dan een e-mail naar info@defam.nl met onderstaande gegevens als bewijsstuk voor verhuizing:

– Voornaam
– Achternaam
– Contractnummer
– E-mailadres
– Geef aan: wie verhuist er mee? En wie niet?
– Volledig oude adres
– Volledig nieuwe adres

Zodra wij uw adreswijziging hebben verwerkt, ontvangt u een bevestiging van ons.

Hoe wijzig ik mijn bankrekening?

U kunt eenvoudig uw bankrekeningnummer wijzigen in MijnDefam. Heeft u nog geen MijnDefam? Vraag hier MijnDefam aan of mail onderstaande gegevens naar info@defam.nl.

– (Voorletters) Achternaam
– Contractnummer
– Oud bankrekeningnummer
– Nieuw bankrekeningnummer
– Kopie van bankafschrift

Stuur een kopie bankafschrift mee van het nieuwe bankrekeningnummer. Let op: Zorg ervoor dat op de kopie van het bankafschrift duidelijk uw voor- en achternaam staan, uw adres, woonplaats en uw nieuwe bankrekeningnummer zichtbaar zijn.

Digitaal bankafschrift
U kunt eenvoudig een digitaal bankschrift (PDF) downloaden via internetbankieren. Lukt dit niet, neem dan contact op met uw bank. Zij kunnen u hiermee verder helpen.

Zodra wij uw bankrekeningnummer hebben gewijzigd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.

Hoe vraag ik een kopie van mijn overeenkomst op?

U vraagt eenvoudig een kopie van uw overeenkomst op door een e-mail te sturen naar info@defam.nl met onderstaande gegevens:

– Voornaam
– Achternaam
– Contractnummer
– Postcode + huissnummer

Wij sturen u de kopie binnen 5 werkdagen per post.

Wanneer ontvang ik mijn afschrift?

Heeft u MijnDefam en een Doorlopend Krediet? Iedere 2de dag van de nieuwe maand staat het afschrift digitaal voor u klaar.

Bij een Persoonlijke Lening ontvangt u een keer per jaar een jaaropgave (tussen 14 en 28 januari) in MijnDefam.

Heeft u nog geen MijnDefam? Dan kunt u hier MijnDefam aanvragen.

Heeft u geen MijnDefam en een Doorlopend Krediet? Dan ontvangt u maandelijks per post voor de 15e van de maand een afschrift. Bij een Persoonlijke Lening ontvangt u per post één keer per jaar in januari uw jaaropgave.

Wanneer schrijven jullie het maandbedrag van mijn rekening af?

Heeft u een Doorlopend Krediet of Flexibele Lening dan wordt het maandbedrag op de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven, tenzij u zelf de incassodatum heeft gewijzigd.

Let op: bij de eerste afschrijving kan het langer (tot 5 dagen) duren voordat deze zichtbaar is in MijnDefam of op uw afschrift.

Heeft u een Persoonlijke Lening dan heeft u in de welkomstbrief bij de start van uw lening, een overzicht ontvangen waarop de incassodatum en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven vermeld.

Hoe kan ik zien hoeveel ik maandelijks aan rente betaal?

Heeft u een Doorlopend Krediet of Flexibele Lening?

Dan kunt u via MijnDefam of uw rekeningafschrift zien wat u maandelijks aan rente betaalt.

Heeft u een Persoonlijke Lening?

Dan ziet u op uw jaaropgave hoeveel rente u dat jaar heeft betaald.

Wilt u uw rentepercentage weten? Via MijnDefam of uw rekening- en/of jaaropgave kunt u bij ‘debetrentevoet’ zien wat het rentepercentage van uw lening is.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verhogen

Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur. Uw adviseur bekijkt of uw wens past binnen uw persoonlijke situatie zodat uw lening verantwoord blijft. De gegevens van uw adviseur vindt u op de home pagina in MijnDefam of op de voorzijde van uw afschrift.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verlagen?

U kunt u kredietlimiet verlagen door dit formulier in te vullen.

Waar kan ik de gegevens van mijn financieel adviseur vinden?

De gegevens van uw financieel adviseur vindt u op de homepagina in MijnDefam of op de voorzijde van uw afschrift.

MijnDefam

Het koppelen van mijn MijnDefam-account aan de authenticator-app werkt niet via mijn smartphone of tablet. Wat gaat er mis?

– Maakt u gebruik van de MijnDefam-app? Dan werkt de knop om uw account te koppelen mogelijk niet. Update de app of ga via uw browser naar MijnDefam en probeer het opnieuw.
– Mogelijk is de QR-code verlopen (deze is 5 minuten geldig). Klik opnieuw op de knop om uw MijnDefam-account nogmaals toe te voegen aan de authenticator-app. Mogelijk moet u daarvoor uw eerder toegevoegde account verwijderen of vervangen.
– Heeft u de beschikking over zowel een laptop of PC als een smartphone of tablet? Dan kan het handig zijn om beide apparaten te gebruiken bij het koppelen. U logt dan in op uw laptop of PC en scant de QR-code met uw smartphone of tablet via de authenticator-app.

Ik krijg een foutmelding na het invullen van de 6-cijferige code uit de authenticator-app. Wat gaat er mis?

Er zijn meerdere mogelijkheden:

– U heeft een typefout gemaakt: controleer of u de 6-cijferige code goed heeft ingevuld.
– De 6-cijferige code is verlopen: wacht totdat de volgende code verschijnt en vul deze in. De code is 30 seconden geldig. Dit ziet u aan de lopende teller.
– De tijd op uw smartphone of tablet is niet automatisch ingesteld: dat kan ervoor zorgen dat de 6-cijferige code niet wordt goedgekeurd. Zorg er daarom voor dat de tijd automatisch is ingesteld. Dit kunt u doen via de instellingen op uw telefoon bij ‘datum en tijd’.

Ik heb een nieuwe telefoon. Heeft dat effect op mijn MijnDefam-account?

Ja, omdat de authenticator-app gekoppeld is aan uw telefoon en aan uw MijnDefam-account, moet u opnieuw uw account activeren. Neem hiervoor contract op met onze klantenservice, zodat zij uw account kunnen resetten. U ontvangt dan een nieuwe activatiecode en kunt daarmee de authenticator-app op uw nieuwe telefoon koppelen aan uw MijnDefam-account.

Kan ik samen met mijn mede-contractant één MijnDefam-account hebben?

Nee, een MijnDefam account is persoonsgebonden. Dit houdt in dat alleen degene die het account geactiveerd heeft er gebruik van kan maken. Dit betekent ook dat Defam alleen deze persoon kan helpen met activeren of bij problemen met inloggen.

Mijn MijnDefam-account is geblokkeerd. Wat kan ik doen?

Het MijnDefam account kan alleen gedeblokkeerd worden door onze Klantenservice. Neem daarom contact op met onze medewerkers van de Klantenservice 030 – 659 66 00. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.30 uur. Zij helpen u verder.

Mijn e-mailadres werkt niet tijdens het activatieproces.

Elk e-mailadres is uniek voor iedere gebruiker van MijnDefam. Heeft u of uw partner in het verleden een account aangemaakt met dit e-mailadres? Dan is het niet mogelijk dit e-mailadres nogmaals te gebruiken. U heeft dan een ander e-mailadres nodig om uw account te activeren. Lukt dit niet, neem dan contact op met onze medewerkers van de Klantenservice via 030 659 66 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Waar kan de MijnDefam-app downloaden?

U kunt onze app downloaden via deze link:

Google Play Store / Android
Apple App Store / iOS

Wilt u liever geen app downloaden? Ga dan op uw computer naar mijndefam.nl. Hier kunt u ook inloggen.

Ik weet mijn wachtwoord en/of gebruikersnaam niet meer.

Via deze link kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. Let op: weet u uw wachtwoord niet meer en heeft u nog nooit eerder ingelogd? Bel dan met de afdeling Klantenservice. Heeft u een de 2-staps verificatie al eerder gebruikt? Dan vindt u uw gebruikersnaam ook in uw authenticator-app.

Hoe vraag ik een MijnDefam-account aan?

U krijgt als nieuwe klant automatisch binnen enkele dagen ons Welkomstpakket. Heeft u binnen 5 werkdagen nog geen brief ontvangen? Dan kunt u hier MijnDefam aanvragen. U ontvangt vervolgens alsnog binnen enkele dagen een brief met een activatiecode waarmee u uw MijnDefam-account kunt activeren in 5 stappen. U ontvangt uw (nieuwe) activatiecode van MijnDefam uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van uw ‘Welkomstbrief’ of nadat u een nieuwe activatiecode online heeft aangevraagd.

Wat kan ik in MijnDefam?

Met MijnDefam kunt u overal en altijd uw lening eenvoudig online beheren. Via uw smartphone, tablet, laptop of PC kunt u:

– Uw saldo en bij- of afschrijvingen checken.
– Opnemen van een Doorlopend Krediet.
– Extra aflossen op uw lening met iDEAL.
– Uw rekening en/of jaaropgave van uw lening bekijken en downloaden. (alleen via laptop of PC)
– Wijzigingen doorgeven, zoals adres, bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer.

Ook vindt u informatie over:
– uw Financieel Adviseer
– het saldo van uw lening
– opnameruimte bij een Doorlopend Krediet
– het (actuele) rentepercentage
– soort lening & looptijd

Online identificatie

Hoe en waar kan ik overgaan tot identificatie?

We hebben een speciale identificatiepagina online staan. Hier kunt u eenvoudig en snel overgaan tot identificatie. Ook vindt u hier alle antwoorden op onze meest gestelde vragen. Deze pagina vindt u hier.

Wat gebeurt er als ik mezelf niet identificeer?

Als u zich niet identificeert, kunnen wij uw gegevens niet met zekerheid actualiseren. Dit kan gevolgen hebben voor uw product(en) en onze dienstverlening.

Waarom moet ik mezelf identificeren?

Door uw identiteit te controleren weten we zeker dat elke klant van ons de persoon is die hij zegt te zijn. Wij als verantwoord kredietverstrekker vinden het belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken. Zo gaan we veilig om met uw leningen en zorgen ervoor dat u verantwoord gebruik kunt maken van onze producten. Daarnaast is dit onze wettelijke verplichting volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Opzegging Doorlopend Krediet

Ik heb nog een opnameverzoek lopen. Wanneer ontvang ik bericht hierover?

Heeft u vóór 1 januari 2023 een opnameverzoek gedaan? Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen van ons bericht of het verzoek is goedgekeurd. Bij drukte kan dit 10

werkdagen zijn. Mogelijk vragen we u om aanvullende informatie om uw opnameverzoek te beoordelen, of hebben we dat al gedaan. Stuurt u deze informatie alstublieft binnen 14 dagen naar ons op. Anders kunnen we uw opnameverzoek helaas niet meer op tijd afronden.

Hebben we de informatie ontvangen, dan krijgt u binnen 5 werkdagen bericht van ons (bij drukte 10 werkdagen).

Waarom zegt Defam mijn Doorlopend Krediet op?

We vinden het belangrijk dat u nu en in de toekomst financieel gezond blijft. Een lening is een tijdelijke oplossing en daarom zou u deze na verloop van tijd volledig moeten kunnen aflossen. Daarom bekijken we regelmatig of onze producten nog aansluiten bij ons leningaanbod en onze klantgedachte. Het Doorlopend Krediet zoals wij dat met u hebben afgesloten kan tot ver in de toekomst nog voor betaalverplichtingen zorgen. Daarom is onze conclusie dat dit type lening in deze tijd niet meer bij Defam past. We bieden dit product dan ook sinds 1 juli 2019 al niet meer aan nieuwe klanten aan. Nu hebben we ook de overeenkomsten van onze bestaande klanten opgezegd. Door deze opzegging helpen wij voorkomen dat u mogelijk in de toekomst in financiële problemen komt en gebruikt u dit krediet niet langer dan nodig.

Waar staat dat jullie mijn contract mogen opzeggen?

In de voorwaarden bij uw Doorlopend Krediet-contract staat dat wij de lening mogen opzeggen. Omdat we begrijpen dat de opzegging voor u mogelijk onverwacht komt, hebben wij een lange opzegtermijn gehanteerd.

Ik heb altijd netjes afgelost en ben nooit in betaalproblemen gekomen. Waarom zeggen jullie dan mijn contract op?

De opzegging van uw Doorlopend Krediet-contract staat los van uw persoonlijke betaalgedrag en hoe lang u al klant bij ons bent. Het Doorlopend Krediet zoals wij dat met u als klant in het verleden hebben afgesloten, kan tot ver in de toekomst nog voor betaalverplichtingen zorgen. We vinden het belangrijk dat u uw lening binnen een bepaalde tijd kunt afbetalen. Daarom vinden we dat het Doorlopend Krediet in deze tijd niet meer bij ons aanbod en onze klantgedachte past. We hebben daarom de Doorlopend Krediet-contracten van al onze klanten opgezegd.

Wat betekent de opzegging voor mij?

– Sinds 1 januari 2023 kunt u geen geld meer opnemen van uw Doorlopend Krediet. U lost uw lening geleidelijk af met uw gebruikelijke maandbedrag.
– U hoeft uw lening dus niet in één keer terug te betalen. De rente blijft variabel, zoals ook in uw contract staat. De voorwaarden van uw lening blijven gelden totdat u het hele bedrag heeft afgelost.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice via 030 – 659 66 00 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30), of via info@defam.nl o.v.v. uw contractnummer.

Moet ik nu mijn hele lening in één keer aflossen?

Nee, u blijft uw Doorlopend Krediet aflossen met uw vaste maandbedrag, zoals u gewend bent. De opzegging van uw contract betekent dat u vanaf 1 januari 2023 geen geld meer kunt opnemen, en alleen nog aflost totdat u uw volledige lening heeft terugbetaald. Verwacht u betaalproblemen, of verandert uw persoonlijke situatie? Neem dan graag contact op met onze collega’s van de afdeling Klantbeheer. Zij kunnen samen met u kijken naar een passende oplossing. Zij zijn bereikbaar op 030 – 659 66 60 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30), of via passendkrediet@alfam.nl o.v.v. uw contractnummer.

Ik heb bericht/contact gehad over een betalingsachterstand/budgetcoaching. Vervallen deze afspraken ook?

Het enige wat er voor u verandert, is dat u vanaf 1 januari 2023 geen geld meer kunt opnemen. U blijft uw Doorlopend Krediet aflossen volgens de afspraken die u met ons gemaakt heeft. Verwacht u alsnog in financiële moeilijkheden te komen, of verandert uw situatie? Neemt u alstublieft contact op met onze collega’s van de afdeling Klantbeheer. Zij bespreken uw situatie met u en kunnen naar mogelijke oplossingen zoeken. Zij zijn bereikbaar op 030 – 659 66 60 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30), of via passendkrediet@alfam.nl o.v.v. uw contractnummer.

Ik krijg mogelijk betaalproblemen nu ik geen geld meer kan opnemen van mijn Doorlopend Krediet. Wat nu?

We kunnen samen met u naar een passende oplossing zoeken en zo nodig afspraken maken. Neemt u alstublieft contact op met onze collega’s van de afdeling Klantbeheer. Zij zijn bereikbaar op 030 – 659 66 60 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30), of via passendkrediet@alfam.nl o.v.v. uw contractnummer.

Kom ik nog steeds in aanmerking voor compensatie van mijn te veel betaalde variabele rente?

Dat we uw Doorlopend Krediet-contract opzeggen heeft niets te maken met de aangekondigde rentecompensatie voor klanten die hier recht op hebben. De rentecompensatie blijven we uitvoeren zoals is afgesproken met de Consumentenbond. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Wat gebeurt er met mijn BKR-notering?

Uw BKR-notering verandert niet doordat wij uw Doorlopend Krediet-contract opzeggen. U blijft aflossen zoals u gewend bent. Zodra u uw krediet volledig heeft terugbetaald, melden we het af bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). U hoeft hier niets voor te doen en u ontvangt hier automatisch bericht over. U kunt er altijd voor kiezen om uw maandbedrag te verhogen. Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Klantenservice. Wij zijn bereikbaar op 030 – 659 66 00 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30), of via info@defam.nl o.v.v. uw contractnummer.

Ik heb bericht gehad dat ik mijn ID-bewijs moet aanleveren om me opnieuw bij jullie te identificeren. Moet ik dit alsnog doen?

Ja, zo lang u klant bij ons bent (omdat u uw Doorlopend Krediet nog aan het terugbetalen bent), moet u zich opnieuw identificeren door een kopie van uw identiteitsbewijs bij ons aan te leveren. Heeft u dit nog niet gedaan? Maak het dan alstublieft zo snel mogelijk in orde. Wilt u meer weten over online identificeren? Dan verwijzen wij u graag naar de veelgestelde vragen.

Bieden jullie een alternatief aan voor mijn Doorlopend Krediet?

Heeft u behoefte aan een nieuwe of een andere lening, dan sluit de Persoonlijke Lening van DEFAM misschien aan bij uw situatie. Neem dan contact op met uw tussenpersoon om de mogelijkheden te bespreken. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw Rekeningoverzicht of op MijnDEFAM.

Geldt deze opzegging voor alle klanten van Defam met een Doorlopend Krediet?

Ja, we zeggen het Doorlopend Krediet voor al onze klanten op. We bieden dit product al sinds 1 juli 2019 niet meer aan nieuwe klanten aan.

Over Defam en ‘Verantwoord Lenen’

Hoe gaat Defam om met mijn gegevens?

Als u klant bij ons bent, gebruiken we uw persoonsgegevens. Uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook uw IP-adres bij het bezoeken van onze website. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Daar zijn regels voor. En daar houden we ons aan. Hoe we dat doen leest u hier.

Hoe kan ik zelf veilig omgaan met mijn gegevens?

– Houdt uw wachtwoord en gebruikersnaam geheim.
– Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden.
– Laat niemand meekijken bij inloggen.
– Bescherm uw inloggegevens. Uw inloggegevens zijn persoonsgebonden en geven u toegang tot alle leningen die op uw naam geregistreerd staan.
– Bekijk regelmatig uw saldo en transacties op uw bankafschrift en kijk of deze kloppen.

Twijfelt u of vermoedt u dat u slachtoffer bent van fraude? Bel 030 – 569 6600 of stuur een e-mail naar info@defam.nl.

Ik heb een BKR-registratie. Kan ik een lening afsluiten?

Dat hangt af van uw specifieke situatie. Uw financieel adviseur kan u daarbij helpen. Heeft u nog geen adviseur? Bel met onze medewerkers van de Klantenservice via 030 – 659 66 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw financieel adviseur kijkt graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. Wij werken samen met financieel adviseurs in het bezit van een AFM-vergunning. Zij delen onze visie op verantwoord lenen en adviseren u op maat. Bel met onze medewerkers van de Klantenservice op 030 – 659 66 00 voor een adviseur bij u in de buurt.

Hoe vraag ik een lening aan bij Defam?

Defam werkt samen met onafhankelijk financieel adviseurs. Zij helpen u met het maken van een verantwoorde keuze.

Heeft u nog geen adviseur? Bel met onze medewerkers van Klantenservice, zij zijn te bereiken via 030 659 6600 op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

Wat is jullie klachtenprocedure?

Heeft u een klacht over uw tussenpersoon? Neem contact op met uw financieel adviseur en maak afspraken om uw klacht te verhelpen. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Defam via een e-mail of brief en vermeldt uw adresgegevens en contractnummer.

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht behandelen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid is een onafhankelijke klachteninstituut voor consumenten en klein zakelijke ondernemers en zzp’ers. Zij bemiddelen tussen financiële dienstverleners en consumenten als er een probleem is.

Hoe bepaalt Defam de rentetarieven?

Defam werkt volgens het principe van ‘Risk Based Pricing’: de hoogte van de rente is afhankelijk van het risico dat wij lopen. Als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt, dan kijken we onder andere naar uw inkomsten en uitgaven, uw gezinssituatie en of u andere leningen heeft. Daarna maken we een klantprofiel en ziet u welk rentetarief voor u geldt. Hoe lager het risico voor ons, hoe lager de rente voor u.

Zo is de rente opgebouwd

De rente die u betaalt, bestaat uit vier onderdelen:

– De fundingkosten
– Het kredietrisico
– Onze bedrijfskosten
– Een winstopslag

Bekijk de actuele rentetarieven van de Persoonlijke Lening.

Bekijk de actuele rentetarieven van de Flexibele Lening.

Bekijk de actuele rentetarieven van de WoonLening.

Wat betekent verantwoord lenen voor mij?

Een verantwoorde lening is een lening die nu én in de toekomst past bij uw persoonlijke situatie, zodat u deze zonder problemen kunt terugbetalen. Gaat uw persoonlijke situatie veranderen, bijvoorbeeld omdat u gaat scheiden? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw lening. Neem daarom tijdig contact op met uw financieel adviseur.

Tarieven, aflossingen en opnames

Waarom vindt er na een opnameverzoek mogelijk een herbeoordeling op mijn Doorlopend Krediet plaats?

Wanneer wij geen actuele gegevens over uw financiële situatie hebben of als er een verandering is geweest in uw financiële situatie vindt er een herbeoordeling plaats. Hierbij wordt gekeken of uw krediet nog aansluit bij uw financiële situatie. Tijdens de herbeoordeling wordt uw Doorlopend Krediet uit voorzorg voor opnames geblokkeerd.

Is de uitkomst van uw herbeoordeling positief? Dan wordt de opnameblokkade verwijderd. Is de uitkomst van uw herbeoordeling negatief? Dan past uw huidige krediet niet bij uw financiële situatie en blijft de opnameblokkade van kracht totdat er iets wijzigt in uw financiële situatie.

Hoe lang duurt het voordat het geld op mijn betaalrekening staat?

U kunt, als er kredietruimte is, een opnameverzoek indienen via MijnDefam van uw Doorlopend Krediet of Flexibele Lening. Voor de Flexibele Lening geldt dat u alleen gebruik kunt maken van opnamemogelijkheden in de eerste 36 maanden van de looptijd.

Wanneer u uw opnameverzoek heeft ingediend, wordt uw verzoek binnen 3 werkdagen in behandeling genomen. Elk opnameverzoek wordt op een aantal punten gecontroleerd. Past de opname binnen uw financiële situatie, dan wordt het bedrag op uw gekoppelde betaalrekening gestort, dit duurt maximaal 2 werkdagen.

Mocht uit de controle komen dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben, ontvangt u een e-mail/brief met nadere informatie hierover.

Hoe beëindig ik mijn kredietovereenkomst?

Heeft u een Persoonlijke Lening dan wordt uw lening na volledige aflossing automatisch beëindigd. Uw lening wordt door Defam afgemeld bij het BKR.

Heeft u een Doorlopend Krediet of Flexibele Lening dan kunt u via MijnDefam uw lening volledig aflossen en direct beëindigen. Met de knop ‘Aflossen’ en hierna ‘Volledig aflossen’ kunt u het bedrag opvragen dat u nog moet betalen. Vervolgens kunt u met een iDEAL betaling uw lening volledig aflossen. Klik daarbij het vakje ‘Ik wil geen gebruik meer maken van mijn lening en zeg mijn lening op’ aan.

Let op: doe dit tegelijk met volledig aflossen van uw lening in MijnDefam, anders vervalt deze mogelijkheid.

Heeft u een Doorlopend Krediet of Flexibele Lening en geen MijnDefam? Stuur dan een e-mail naar info@defam.nl met het verzoek om uw lening te beëindigen en vermeld uw contractnummer, adres en postcode hierbij.

Heeft u een Persoonlijke Lening en geen MijnDefam?

Uw kredietovereenkomst loopt automatisch af aan het einde van de contractdatum als u uw lening volledig heeft afgelost. Is uw lening nog niet volledig afgelost? Neem dan contact op met onze medewerkers van de Klantenservice op 030 – 659 66 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur – 17.30 uur. Vraag naar welk bedrag u nog moet betalen om uw lening volledig af te lossen. Vermeld bij uw overboeking in de omschrijving uw contractnummer, dan verwerken wij de betaling.

Let op:  Heeft u een Persoonlijke Lening die na 1 september 2014 is afgesloten dan kunt u kosteloos volledig aflossen. Heeft u voor deze datum uw Persoonlijke Lening afgesloten en is de resterende looptijd van uw lening nog een jaar of minder? Dan betaalt u 0,5% kosten over het bedrag dat u te vroeg aflost. Is de resterende looptijd van uw lening nog langer dan een jaar? Dan betaalt u 1% kosten over het bedrag dat u te vroeg aflost.

Hoe kan ik mijn lening volledig aflossen?

Heeft u MijnDefam dan kunt u eenvoudig met de knop ‘Aflossen’ en hierna ‘Volledig aflossen’, het bedrag opvragen dat u nog moet betalen (openstaand saldo). U ontvangt binnen 30 minuten een antwoord. Hierna kunt u met een iDEAL betaling uw lening aflossen en opzeggen.

Let op: Heeft u een Persoonlijke Lening dan wordt uw lening na volledige aflossing automatisch beëindigd.

Heeft u geen MijnDefam? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. De gegevens van uw adviseur vindt u op uw afschrift en op uw contract.

Ik heb een extra aflossing gedaan op mijn lening. Hoe lang duurt het voordat dit verwerkt is?

Heeft u de extra aflossing via MijnDefam gedaan, dan wordt deze veelal dezelfde dag nog verwerkt. Heeft u de extra aflossing op een andere manier overgemaakt dan kan het bijschrijven op uw lening tot 3 werkdagen duren.

Hoe kan ik extra aflossen op mijn lening?

Heeft u MijnDefam dan kunt u eenvoudig met de knop ‘Aflossen’ en hierna ‘Extra aflossen’, via een iDEAL betaling, een extra aflossing overmaken op uw lening. Heeft u nog geen MijnDefam? Dan kunt u hier MijnDefam aanvragen.

Let op: Heeft u een Persoonlijke Lening die na 1 september 2014 is afgesloten dan kunt u kosteloos extra aflossen.

Heeft u voor deze datum uw Persoonlijke Lening afgesloten en is de resterende looptijd van uw lening nog een jaar of minder? Dan betaalt u 0,5% kosten over het bedrag dat u te vroeg aflost. Is de resterende looptijd van uw lening nog langer dan een jaar? Dan betaalt u 1% kosten over het bedrag dat u te vroeg aflost.

Mag ik minder per maand aflossen op mijn lening?

Heeft u moeite om uw maandbedrag te betalen? Wij helpen u met het zoeken naar een oplossing om de lening terug te betalen. U kunt contact opnemen met onze medewerkers van Klantbeheer via 030 – 659 66 04. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Kan mijn lening worden afgelost door bijvoorbeeld een familielid vanaf een ander rekeningnummer?

Alleen aflossingen gedaan door de hoofdcontractant of de medecontractant worden geaccepteerd. Als er door een familielid of derden wordt afgelost op uw Doorlopend Krediet dan wordt de opnamemogelijkheid van uw lening geblokkeerd.

Ik heb een aflossing gedaan op mijn lening. Wanneer is dit zichtbaar op mijn rekeningoverzicht?

Heeft u MijnDefam, dan kunt u zelf zien wanneer uw extra aflossing verwerkt is. Heeft u nog geen MijnDefam? Dan kunt u hier MijnDefam aanvragen.

Het duurt 3 werkdagen voordat een extra aflossing verwerkt is. Heeft u uw extra aflossing aan het einde van de maand gedaan en staat deze niet op uw rekeningafschrift? Dan staat uw extra aflossing op uw volgende rekeningafschrift.

Wat zijn de productvoorwaarden?

Per product zijn er unieke voorwaarden. Hieronder vindt u een opsomming van onze producten.


– De (actuele) voorwaarden van onze verschillende Doorlopende Kredieten leest u hier hieronder:
Flexibele Lening
Flexibele Lening Huiseigenaar
Flexibele Lening_PR

Op uw kredietovereenkomst kunt u onderaan lezen welke voorwaarden op uw lening van toepassing zijn. Staan uw voorwaarden hier niet bij, dan kunt u deze per e-mail opvragen aan onze medewerkers van de Klantenservice. Vergeet dan niet uw contractnummer te vermelden.


De (actuele) voorwaarden van onze WoonLening (Persoonlijke Lening Wonen)  leest u hier hieronder:

WoonLening
Persoonlijke Lening Wonen

Op uw kredietovereenkomst kunt u onderaan lezen welke voorwaarden op uw lening van toepassing zijn. Staan uw voorwaarden hier niet bij, dan kunt u deze per e-mail opvragen aan onze medewerkers van de Klantenservice. Vergeet dan niet uw contractnummer te vermelden.

Wat zijn de actuele rentetarieven?

Dit is afhankelijk van het product dat u heeft. We verwijzen u vriendelijk naar de volgende pagina’s:
– Via deze link ziet u de actuele rente van de Persoonlijke Lening. De rente staat vast tijdens de hele looptijd. U betaalt maandelijks hetzelfde bedrag.
– Via deze link ziet u de actuele rente van de Flexibele Lening. De rente is variabel en kan gedurende de looptijd wijzigen.
– Via deze link ziet u de actuele rente van de WoonLening. De rente staat vast tijdens de hele looptijd. U betaalt maandelijks hetzelfde bedrag. De WoonLening (Persoonlijke Lening Wonen) is een vorm van een persoonlijke lening en heeft een looptijd van 121 maanden tot en met 180 maanden.

Veiligheid

Hoe check ik de echtheid van de link van MijnDefam?

– Controleer of de link begint met: https://

– Ga met uw muis of uw vinger op de link staan en controleer of de link klopt voordat u erop klikt. De juiste link is: https://www.mijndefam.nl.

Wat kan ik zelf doen om de veiligheid van MijnDefam te waarborgen?

– Houdt uw wachtwoord en gebruikersnaam geheim.

– Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden.

– Laat niemand meekijken bij inloggen.

– Bescherm uw inloggegevens. Uw inloggegevens zijn persoonsgebonden en geven u toegang tot alle leningen die op uw naam geregistreerd staan.

– Bekijk regelmatig uw saldo en transacties op uw bankafschrift en kijk of deze kloppen.

– Twijfelt u of vermoedt u dat u slachtoffer bent van fraude? Bel 030 569 6600 of stuur een e-mail naar info@defam.nl.