Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Toepasselijkheid

Onze privacy-statement is van kracht voor de verzameling, het gebruik en alle vormen van verwerking van persoonsgegevens door Alfam Consumer Credit N.V. (Alfam) en haar labels, waaronder Defam.

Als u klant bij ons bent, gebruiken we uw persoonsgegevens. Uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook uw IP-adres bij het bezoeken van onze website. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Daar zijn regels voor. En daar houden we ons aan. Hoe we dat doen leest u hier.

U vindt ons volledige privacy-statement hier.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Verantwoordelijk voor uw gegevens is Alfam Holding N.V. (Alfam). Alfam is een 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO Bank). Alfam biedt leningen aan via de merken: Alpha Credit Nederland B.V., Defam B.V., Credivance N.V., ABN AMRO Kredieten B.V. en GreenLoans, een handelsnaam van Defam B.V. Dit privacy statement is van toepassing op de hiervoor genoemde kredietverstrekkende merken van Alfam Holding N.V.

Wanneer en waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen wij uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. Dat mag als we daar een bepaalde reden voor hebben. We hebben uw persoonsgegevens nodig om uw contract te maken en te bewaren. Daarvoor vragen en verwerken we uw persoonsgegevens. 

Moet u altijd toestemming geven?

Nee, meestal niet. Bijvoorbeeld omdat we uw persoonsgegevens nodig hebben voor de overeenkomst die we met u hebben. Of omdat het vanuit de wet moet, om de veiligheid te waarborgen. In de wet staat wanneer wij u wél om toestemming moeten vragen. In ons Privacy statement vindt u meer informatie over toestemming. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens als we daar een gegronde reden voor hebben. Bijvoorbeeld om de overeenkomst die u met ons aangaat te maken en uit te voeren. Maar ook voor onderzoek, om mogelijke trends en risico’s te onderzoeken. Om onze producten te verbeteren en om u tips en aanbiedingen te sturen. Meer over waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Andere partijen die uw persoonsgegevens gebruiken

In sommige situaties moeten we uw persoonsgegevens aan anderen geven. Dit zijn personen of instanties die betrokken zijn bij onze diensten. Denk aan toezichthouders of de Belastingdienst. Meer over het delen van uw persoonsgegevens

Gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing

Als u klant bij ons bent doen we u mogelijk relevante aanbiedingen. Meer over het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing

Profilering

In sommige situaties gebruiken we profilering. Bijvoorbeeld om fraude te bestrijden, om bepaalde risico’s te beheersen en bij de acceptatie van klanten en producten. Meer over profilering

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Natuurlijk doen we er alles aan om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en te gebruiken. Daarom investeren we in onze systemen, procedures en mensen. Meer over de beveiliging van uw persoonsgegevens

Hoe bepalen wij hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren?

We bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang dat nodig is, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. Meer over het bewaren van persoonsgegevens

Welke rechten heeft u als het gaat om uw persoonsgegevens?

Welke rechten heeft u als het gaat om uw persoonsgegevens? En wat houden deze rechten in? Meer over uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

Meer weten?

Neem contact met ons op via privacyoffice@alfam.nl als u vragen heeft over het privacy statement. We helpen u graag. U kunt het complete document inzien en downloaden.

We kunnen ons Privacy statement wijzigen en herzien. De wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren op onze websites, apps en portals.