Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Verantwoord lenen.

We zijn er voor u met eerlijke en passende producten, die we samen met de beste tussenpersonen aanbieden.

Defam, lenen dichtbij

Verantwoord lenen is onze basis. Dankzij onze jarenlange ervaring als Nederlandse aanbieder van leningen, vormen onze producten de solide, financiële basis waar u op kunt rekenen. We zijn er voor u met eerlijke en passende producten, die we samen met de beste tussenpersonen aanbieden. Want dat geeft zekerheid.

U kiest samen met uw tussenpersoon het product dat het beste bij uw situatie past, nu en in de toekomst. Natuurlijk zijn wij er ook voor u in het hele proces. Niet alleen als het goed gaat, maar juist ook als het tegenzit. Bijvoorbeeld met financiële begeleiding. We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. 

Kortom, bij ons kiest u voor een lening die klopt, met heldere voorwaarden en van Hollandse bodem. Samen met de beste tussenpersonen met oog voor uw verhaal en dicht bij uw wensen en mogelijkheden. Wij zijn er voor u.

Gegevens KvK en toezichthouder

Defam is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30081840 met de naam Defam B.V., Vestigingsnummer 000018020003 Beneluxlaan 1010, 3526 KK Utrecht. Defam staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam) en heeft een vergunning (nr. 12012683) om consumptief krediet te mogen aanbieden.