Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

MijnDefam

Met MijnDefam beheert u uw lening eenvoudig en veilig via uw smartphone, tablet, laptop of PC. Met MijnDefam kunt u:

  • Saldo en bij- of afschrijvingen checken
  • Opnemen van een Doorlopend Krediet
  • Wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld als u verhuist of een nieuw rekeningnummer heeft
  • Extra aflossen met iDEAL
  • Downloaden rekening- en jaaroverzichten van een Doorlopend Krediet
  • Checken of uw lening nog past bij uw persoonlijke situatie met de ‘Lening Check’Met de MijnDefam app heeft u uw lening altijd en overal bij de hand.

Activeer MijnDefam veilig in 5 stappen

Heeft u nog geen MijnDefam-account, of moet u uw account opnieuw activeren? Dit doet u in 5 stappen. Onderdeel hiervan is de 2-stapsverificatie. Hiermee vergroten wij de veiligheid van uw account. Dit betekent dat u naast een gebruikersnaam en wachtwoord, ook een 6-cijferige code nodig heeft. Deze code genereert u met een authenticator-app. Als u nog geen authenticator-app heeft, moet u deze eerst downloaden. U kunt MijnDefam activeren nadat u de activatiecode per post heeft ontvangen.

Hulp bij activeren

Inloggen in MijnDefam

Heeft u al een MijnDefam account? Ga naar MijnDefam om in te loggen. Controleer altijd of de link juist is voordat u er op klikt: https://www.mijndefam.nl.

Tip: Ga altijd eerst naar www.defam.nl en klik daar op de button ‘MijnDefam’. Sla deze link vervolgens op in uw favorieten.

Om de veiligheid van uw account te vergroten, maken wij gebruik van 2-stapsverificatie. Naast uw gebruikersnaam en wachtwoord, heeft u een 6-cijferige code nodig om in te loggen. Deze code genereert u met een authenticator-app. Als u nog geen authenticator-app heeft, moet u deze eerst downloaden en uw MijnDefam-account koppelen aan deze app.

Installeren MijnDefam-app

Tips voor veilig omgaan met MijnDefam

Wij doen er alles aan om MijnDefam zo goed mogelijk te beveiligen. Daarnaast is het belangrijk dat u zelf ook goed oplet en voorzichtig handelt als u MijnDefam gebruikt. Wij geven u daarom graag een aantal tips voor het veilig omgaan met MijnDefam.

Veelgestelde vragen over MijnDefam

In onderstaande lijst vindt u antwoord op uw vragen over het inloggen in MijnDefam, het activeren van uw account en de 2-stapsverificatie. Algemene informatie over MijnDefam en de verschillende functionaliteiten vindt u in de algemene veelgestelde vragen onder het kopje MijnDefam. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur deze dan naar mijndefam@defam.nl. Vermeld daarbij uw naam, contractnummer en telefoonnummer.