Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Uw lening beheren

Via MijnDEFAM kunt u uw lening eenvoudig online beheren. Heeft u geen MijnDEFAM en wilt u bijvoorbeeld geld opnemen van een Doorlopend Krediet of wijzigingen aan ons doorgeven? Hieronder leest u hoe u dit doet.

Heeft u MijnDEFAM? Dan kunt u eenvoudig, als er kredietruimte is, een opname doen van uw Doorlopend Krediet (Flexibele Lening).
Heeft u geen MijnDEFAM en wilt u geld opnemen? Stuur dan een e-mail naar info@defam.nl met als onderwerp ‘Opname’ en vermelding van het bedrag dat u wilt opnemen, uw contractnummer, naam en telefoonnummer. Het kan zijn dat er extra controles nodig zijn voordat het gewenste bedrag aan u wordt uitbetaald. In dat geval nemen onze medewerkers binnen enkele dagen telefonisch contact met u op.

Ja, u kunt al uw gegevens wijzigen via MijnDEFAM. Heeft u geen MijnDEFAM en wilt u iets wijzigen? Dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven via info@defam.nl. In de vragen hieronder vindt u een instructie voor elke wijziging.

U kunt uw adres eenvoudig wijzigen via MijnDEFAM. Heeft u geen MijnDEFAM? Stuur dan een e-mail naar info@defam.nl met onderstaande gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Contractnummer
 • E-mailadres
 • Geef aan: wie verhuist er mee? En wie niet?
 • Volledig oude adres
 • Volledig nieuwe adres
 • Een bewijsstuk waar uw nieuwe adres op staat: een salarisstrook, een bankafschrift, een getekend huurcontract, een getekende hypotheekofferte of uittreksel GBA (Gemeentelijke Basis Administratie).

Zodra wij uw adreswijziging hebben verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.

U kunt uw bankrekeningnummer eenvoudig wijzigen via MijnDEFAM. Heeft u geen MijnDEFAM? Stuur dan een e-mail naar info@defam.nl met onderstaande gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Contractnummer
 • E-mailadres
 • Oud bankrekeningnummer
 • Nieuw bankrekeningnummer
 • Stuur een kopie bankafschrift mee van het nieuwe bankrekeningnummer. Let op: Zorg ervoor dat op de kopie van het bankafschrift duidelijk uw naam, adres en nieuwe bankrekeningnummer zichtbaar zijn.

Zodra wij uw bankrekeningnummer hebben gewijzigd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.

U kunt uw e-mailadres eenvoudig wijzigen via MijnDEFAM. Heeft u geen MijnDEFAM? Stuur dan een e-mail naar info@defam.nl met onderstaande gegevens:

 • Naam
 • Adres, Postcode en Woonplaats
 • Contractnummer
 • Oude e-mailadres
 • Nieuwe e-mailadres

Op dit moment kunnen wij uw wijzigingsverzoek nog niet verwerken. Als MijnDEFAM weer beschikbaar is zullen wij hierover contact met u opnemen.

U kunt uw telefoonnummer eenvoudig wijzigen via MijnDEFAM. Heeft u geen MijnDEFAM? Stuur dan een e-mail naar info@defam.nl met onderstaande gegevens:

 • Naam
 • Adres, Postcode en Woonplaats
 • Contractnummer
 • E-mailadres
 • Oude telefoonnummer
 • Nieuwe telefoonnummer

Via MijnDEFAM ziet u de saldo van uw krediet.
Heeft u geen MijnDEFAM? Dan Als u het saldo van uw lening wilt weten dan kunt u dit telefonisch opvragen bij uw tussenpersoon of bij onze klantenservice op 030 – 659 66 00. Wilt u een schriftelijke bevestiging van uw saldo? Hiervoor stuurt u een e-mail naar info@defam.nl met vermelding van uw naam, adres en contractnummer. U ontvangt uw saldo dan per post of e-mail van ons.

Iedere 2de dag van de maand staat uw rekeningoverzicht klaar in MijnDEFAM. Dit overzicht bevat alle ‘bij- en afschrijvingen’ van de vorige maand.
Actuele ‘bij- en afschrijvingen’ kunt u zien in uw overzicht op de homepage van MijnDEFAM onder ‘bij- en afschrijvingen’.

Let op: Alleen als u een Doorlopend Krediet heeft ontvangt u een maandafschrift, heeft u een Persoonlijke Lening dan is een maandafschrift niet van toepassing.

Heeft u MijnDEFAM? Dan kunt u eenvoudig met de knop ‘Aflossen’ en hierna ‘Extra aflossen’, via een iDEAL betaling, een extra aflossing doen op uw lening.
Heeft u geen MijnDEFAM of wacht u op uw activatiecode om (opnieuw) toegang te krijgen tot uw MijnDEFAM-account en wilt u aflossen? Boek dan het gewenste bedrag over naar het rekeningnummer van DEFAM dat wij gebruiken om uw maandtermijn te incasseren. Deze vindt u op uw bankrekeningafschrift bij de laatste incasso in de omschrijving, op onze correspondentie of in uw contract.  Maakt u geen gebruik van een automatische incasso maar maakt u zelf uw maandtermijn aan ons over via een periodieke overboeking? Dan staat het rekeningnummer hierbij vermeld.

Vermeld uw contractnummer bij de overboeking.

U vindt u contractnummer op uw kredietovereenkomst of op uw rekeningoverzicht bij de omschrijving van de incasso van uw maandtermijn.