Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Past uw krediet bij uw financiële situatie?

Wij vinden het belangrijk dat uw krediet nu maar ook in de toekomst past bij uw financiële situatie en willen dit graag toetsen. Tijdens de looptijd van uw krediet kan er van alles voorvallen. Daarom vinden wij dat het onze taak is om continu te toetsen of uw krediet passend is en blijft. Vanuit regelgeving zijn wij hiertoe ook verplicht. Daarom hebben wij gegevens van u nodig. Op deze pagina vindt u een lijst met veelgestelde vragen over deze tussentijdse toets en de gegevens die wij nodig hebben.

Tijdens de looptijd van uw krediet kunnen er zaken veranderen in uw persoonlijke situatie. U kunt bijvoorbeeld verhuizen of u gaat met pensioen. Dit kan van invloed zijn op uw financiële plaatje. Om te kunnen bepalen of uw krediet (nog) in dit financiële plaatje past, hebben wij documenten nodig waaruit uw inkomsten en lasten blijken. Op basis hiervan kunnen wij berekenen of u uw krediet nu, maar ook in de toekomst kunt terugbetalen. Vanuit regelgeving zijn wij ook verplicht om tussentijds te toetsen of een krediet nog past bij de klantsituatie. Dit heet actualisatie. In de voorwaarden van uw krediet noemen wij dit ‘herbeoordelen’.

Wij zijn als kredietaanbieder verantwoordelijk om (periodiek) samen met u vast te stellen of uw krediet aansluit bij uw financiële situatie en de bepalingen die de VFN Gedragscode voorschrijft. Daarom voeren wij een ‘actualisatie’ uit bij onze klanten. Dit betekent dat wij u vragen om bepaalde documenten aan te leveren waaruit uw huidige gezinssituatie, uw huidige bruto-inkomen en uw (woon)lasten blijken. Op basis hiervan doen wij een ‘inkomsten/lasten-toets’. Als onderdeel van de actualisatie toetsen wij ook bij het BKR. De uitkomst van de actualisatie koppelen wij aan u terug.

Wij hebben de volgende documenten van u nodig. Heeft u samen met iemand anders een krediet? Dan hebben wij deze documenten ook nodig van uw medekredietnemer:

 • Het ingevulde en ondertekende formulier toetsen betaalbaarheid;
 • Uw laatste salarisstrook, uitkeringsspecificatie of ander inkomensbewijs, niet ouder dan 2 maanden;
 • Een bankafschrift van een hele maand met daarop uw inkomen en lasten, niet ouder dan 2 maanden. Als deze transacties op verschillende rekeningen plaatsvinden, dan hebben wij de afschriften nodig van al deze rekeningen;
 • Heeft u een studieschuld die u nu niet aflost, dan vragen wij u om een overzicht van uw studieschuld aan te leveren.

In sommige gevallen vragen wij u ook om een pensioenoverzicht. In de brief leest u of we dit van u nodig hebben. Het overzicht kunt u downloaden in Mijnpensioenoverzicht.nl.

Wij vragen u om de documenten bij voorkeur per e-mail te sturen naar passendkrediet@alfam.nl. Per post mag ook. Stuur de documenten dan naar Antwoordnummer 2045, 3970 VD Bunnik, t.a.v. Klantbeheer – passend krediet. Hier hoeft geen postzegel op.

Het is belangrijk dat wij uw gegevens volledig en juist ontvangen. Daarom helpen wij u met tips en instructies in de bijlage ‘Hulp bij aanleveren’ die u helpen de documenten in één keer goed aan te leveren.

U heeft dit formulier ontvangen bij de eerste brief die wij u hebben gestuurd. Heeft u deze niet meer? Download het formulier dan hier. Het is belangrijk dat u dit formulier ingevuld en ondertekend terugstuurt.

 • Log in met uw DigiD op www.mijnpensioenoverzicht.nl;
 • Ga akkoord met de voorwaarden en haal uw gegevens op;
 • Vul de vragen onderaan in en klik op ‘Bekijk mijn pensioenoverzicht’;
 • Klik rechtsboven ‘Download uw pensioenoverzicht’ en kies PDF.
 • Ga naar www.duo.nl en klik op de groene knop ‘Log in’;
 • Log in met DigiD;
 • Bij ‘Studieschuld’ of in de tab ‘Mijn schulden’ vindt u de hoogte van uw studieschuld;
 • Maak hier een schermprint van. Zorg dat uw naam hier ook zichtbaar is (niet uw BSN).

Nadat wij uw documenten hebben ontvangen, berekenen wij of uw krediet past bij uw financiële situatie. De uitkomst hiervan krijgt u binnen twee weken per post. Als blijkt dat uw krediet niet meer passend is, dan blokkeren wij uw krediet en nemen wij telefonisch contact met u op om samen uw financiële situatie te bespreken. Uw betalingsverplichting blijft wel bestaan.

Ontvangen wij geen documenten van u? Dan kunnen wij uw financiële situatie niet beoordelen. Uit voorzorg zullen wij uw krediet blokkeren. U kunt dan geen geld meer opnemen. De opnameblokkade blijft staan totdat wij op basis van uw gegevens kunnen vaststellen dat uw krediet passend is. De opnameblokkade heeft geen effect op uw maandlasten.

Uit de berekening van de betaalbaarheid van uw maandlasten kan blijken dat uw krediet op dit moment, maar ook in de toekomst wel of niet past bij uw financiële situatie.

 • Past uw krediet bij uw financiële situatie? Dan kunt gebruik blijven maken van uw krediet zoals u gewend bent.
 • Past uw krediet niet bij uw financiële situatie? Dan blokkeren wij uw krediet. U kunt dan geen geld meer opnemen. Wij nemen telefonisch contact met u op om samen uw financiële situatie te bespreken. U moet wel uw maandtermijn blijven betalen.

U kunt ons bereiken op 030 – 659 66 04, op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Of stuur een e-mail naar passendkrediet@alfam.nl.