Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Wat verandert er in de aanvraag en het dossier?

Als u vanaf 1 april een aanvraag voor een krediet indient moet u meer gegevens van uw klant aanleveren. De wijzigingen hebben betrekking op zeven onderwerpen. Hier leggen we per onderwerp uit wat er verandert in de methode, wat u (extra) aan uw klant moet vragen en met welke documenten u de gegevens onderbouwt.