Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Rekenvoorbeelden

We hebben een aantal rekenvoorbeelden voor u uitgewerkt. We vergelijken hierbij de situatie van december 2020 met die van april 2021. In de illustraties staan een gezin met een 1,5x modaal inkomen en een alleenstaande met een modaal inkomen centraal.

Zoals u kunt zien hebben met name de kosten die gepaard gaan met het hebben van een auto en/of eigen woning grote impact op het Verantwoord Krediet Maximum (VKM). In de VKM-berekening is rekening gehouden met het netto inkomen.

Gezin met een 1,5x modaal inkomen

De eerste illustratie geeft een voorbeeld weer van een gezin met een 1,5x modaal inkomen.
De tweede illustratie geeft een voorbeeld weer voor alleenstaanden met een modaal inkomen.