Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over het DP Portaal.

Ik heb het DP Portaal nog niet geactiveerd. Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Sales Contact Center via 030 – 659 66 15. Zij helpen u graag verder.

Wie krijgt toegang tot het DP Portaal?

Wij geven toegangsrechten aan de benoemde bestuurder van uw organisatie, zoals vermeld in het addendum (onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst). De bestuurder krijgt alle rechten die onder het agentschap mogelijk zijn: zodra hij zijn account heeft geactiveerd kan hij rechten toekennen aan andere medewerkers. De bestuurder krijgt in zijn rol van ‘Gebruikersbeheerder’ dus de regie; hij bepaalt welke functionaliteiten zijn medewerkers mogen gebruiken.

Hoe krijg ik toegang tot het DP Portaal?

Als uw gegevens zijn ingevoerd in het DP Portaal (door ons of de beheerder in uw organisatie), ontvangt u een e-mail om uw account te activeren. Voor het activeren van uw account doorloopt u de volgende stappen:

 • Vul uw persoonlijke e-mailadres in
 • Kies een wachtwoord. Een sterk wachtwoord bestaat uit minimaal 12 tekens waaronder minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (zoals @, $, &, % en ?)
 • Download de Google Authenticator app:
  • Android
  • Apple
  • Scan de QR-code op uw scherm (als u de app al gebruikt voor andere applicaties kunt u rechtsboven op het + teken klikken)
  • Voer de 6-cijferige code in op het aanmeldscherm
 • Android
 • Apple
 • Scan de QR-code op uw scherm (als u de app al gebruikt voor andere applicaties kunt u rechtsboven op het + teken klikken)
 • Voer de 6-cijferige code in op het aanmeldscherm

Na het doorlopen van deze stappen is uw account geactiveerd. Via dp.mijndefam.nl heeft u voortaan met bovenstaande gegevens toegang tot het DP Portaal.

Let op: Iedere keer dat u inlogt heeft u ook een nieuwe code van Google Authenticator nodig.

Hoe lang is mijn activatielink geldig?

De activatielink die u via e-mail ontvangt is 14 dagen geldig. Is uw link niet meer geldig? Dan kunt u een nieuwe aanvragen.

 • De beheerder binnen uw organisatie kan u een activatielink toesturen
 • Bent u zelf beheerder en is er in uw organisatie geen tweede beheerder? Dan kunt u contact op nemen met het Sales Contact Center via 030 – 659 66 15. Zij kunnen een nieuwe activatielink sturen.

Hoe kan ik inloggen op het DP Portaal?

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in, en de respons uit de Google Authenticator.

Weet u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer? Neem contact op met degene die in uw organisatie de beheerdersrol heeft; die persoon kan uw wachtwoord resetten. Bent u zelf de beheerder? Neem dan contact op met het Sales Contact Center via 030 – 659 66 15. U kunt hier ook terecht voor vragen over de Google Authenticator.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

Als u vier keer een verkeerd wachtwoord invoert wordt uw account automatisch geblokkeerd.

 • De beheerder in uw organisatie kan uw account resetten. U ontvangt dan een e-mail met een link, zodat u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen
 • Bent u zelf beheerder en is er in uw organisatie geen tweede beheerder? Dan kunt u contact op nemen met het Sales Contact Center via 030 – 659 66 15. Zij kunnen een nieuwe activatielink sturen.

Kan ik het e-mailadres waarmee ik inlog aanpassen?

Ja, maar dan moet een nieuw account worden aangemaakt. U kunt hiervoor terecht bij de beheerder in uw organisatie. Hij zal dan ook uw oude account verwijderen.

Bent u zelf beheerder en is er in uw organisatie geen tweede beheerder? Dan kunt u een (ondertekend) verzoek sturen naar ons Sales Contact Center. Wij maken dan een nieuw account voor u aan en zullen uw oude account verwijderen.

Ik heb vragen over het DP Portaal, deze lijkt niet te werken, Waar moet ik zijn?

Op de pagina www.defam.nl/voor-partners/portaal vindt u meer informatie over:

 • De verschillende gebruikersrollen
 • De werking van de functionaliteiten
 • De handleiding “Krediet aanvragen via het DP Portaal” en de beknopte leidraad “Aanvragen via DP Portaal”
 • De verwijzing naar veelgestelde vragen

In het DP Portaal vind u handleidingen voor het gebruik van de functionaliteit “Aanvragen”. U dient hiervoor in te loggen via dp.mijndefam.nl.

Kunt u  niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u altijd contact opnemen met het Sales Contact Center via 030 – 659 66 15. Zij helpen u graag verder.

Ik heb een ander telefoonnummer of een ander toestel. Hoe kan ik deze koppelen aan de Google Authenticator?

Uw activatiecode is gekoppeld aan uw telefoon. Wilt u een andere telefoon gebruiken om in te loggen, dan zult u zich opnieuw moeten activeren. Vraag de beheerder in uw organisatie om voor u een nieuw account aan te maken. U ontvangt dan een e-mail met een nieuwe activatielink. Uw oude account zal worden verwijderd.

Heeft u een ander telefoonnummer, maar hetzelfde toestel? Dan kunt u gewoon uw huidige account blijven gebruiken.

Bent u zelf beheerder en is er in uw organisatie geen tweede beheerder? Dan kunt u een (ondertekend) verzoek sturen naar ons Sales Contact Center. Wij maken dan een nieuw account voor u aan en zullen uw oude account verwijderen.

Ik wil een aanvraag indienen. Wat moet ik doen?

De persoon met de rol “Gebruikersbeheerder” in uw organisatie heeft automatisch rechten voor het indienen van aanvragen. Via het DP Portaal kan deze persoon u en uw collega’s toegang geven tot de functionaliteit “Aanvragen”.

Wilt u zelf aanvragen indienen, dan moet u van de beheerder rechten krijgen op de volgende drie onderdelen:

 • Aanvraag muteren
 • Aanvraag raadplegen
 • BKR details

Welke gegevens moet ik invullen voor een kredietaanvraag en waar moet ik dat doen?

Voor het indienen van een kredietaanvraag moet u inloggen in het DP Portaal via dp.mijndefam.nl. In het DP Portaal vindt u de handleiding “Aanvraag indienen”. In deze handleiding wordt beschreven hoe u een kredietaanvraag indient.

Ook kunt u kijken in de handleiding zoals u eerder ook per post heeft ontvangen.

Er wordt geen contract met een goedkeuring meegezonden. In mijn HDN-applicatie gebeurde dat wel. Klopt dat?

Ja, dit klopt. Als de aanvraag de status “Offerte” of “Wachtend Contract” heeft, kunt u via het tabblad “Ondertekenen” uw klant uitnodigen om het contract digitaal te ondertekenen.

U kunt op het tabblad “Toetsingsresultaat” ook het contract opmaken, downloaden en printen, zodat uw klant het contact met pen kan ondertekenen.

Kan ik bij een aanvraag zowel huidige als toekomstige woonlasten invoeren?

U kunt geen onderscheid meer maken tussen de huidige en de toekomstige woonlasten/woonsituatie.

In aanvragen die u via het DP Portaal doet  kunt u één woonsituatie en woonlast invullen. Is uw klant ook bezig met een hypotheekaanvraag en is zijn nieuwe woonsituatie binnen 6 maanden van toepassing? Vul dan de toekomstige woonsituatie en woonlast in. Zo niet, dan vult u de huidige woonsituatie en woonlast in.

Via de knop  “Opmerkingen” kunt u uw aanvraag toelichten. Let op: bij automatische beoordelingen worden geen opmerkingen meegenomen.

Ik ontvang geen statusberichten meer. Hoe komt dat?

U ontvangt geen HDN-statusberichten meer: als u inlogt in het DP Portaal, kunt u de status van uw aanvragen volgen.  Ook ontvangt u een e-mail bij de volgende statuswijzigingen:

 • De aanvraag is beoordeeld door een acceptant
 • Uw klant heeft zijn digitale ondertekening voltooid of geweigerd
 • Er is een infopost
 • Er is een uitbetalingsbevestiging

Hoe handel ik een infopost af?

In het DP Portaal ziet u de status van uw aanvragen. Ook het afhandelen van infoposten verloopt via het DP Portaal.

Staat er een infopost voor u klaar, dan ontvangt u van ons een e-mail. Ga dan naar het DP Portaal en open de betreffende aanvraag om de status van het dossier te zien. U kunt het dossier ook aanvullen en opnieuw ter beoordeling aanbieden.

Meer weten over het lezen en afhandelen van infoposten? Ga naar https://dp.mijndefam.nl/handleidingen en kijk bij de hoofdstukken “Infoposten lezen” en “Infoposten afhandelen”.

Welke documenten moet ik aanleveren, en hoe?

Ga in het DP Portaal naar het tabblad “Documenten”. Hier ziet u per klant een overzicht van documenten die wij nodig hebben voor de definitieve beoordeling van de aanvraag. Vraag deze documenten op bij uw klant. Daarna kunt u deze documenten in het DP Portaal uploaden.

Hoe dit werkt is omschreven in de handleiding “Documenten upload” in het het DP Portaal

Kan ik DEFAM nog documenten via e-mail sturen?

Voor aanvragen die via HDN of FAST zijn gedaan, kunt u de contracten en opgevraagde documenten e-mailen tot zaterdag 16 mei 2020.

Voor aanvragen die via het DP Portaal zijn gedaan is het niet mogelijk om te e-mailen. U kunt deze eenvoudig via DP Portaal uploaden. Dit is veiliger dan het e-mailen van documenten.

Voor welk bedrag, welk product en welke risicoklassen heb ik akkoord?

Op het tabblad “Toetsingsresultaat” ziet u voor welke producten, bedragen en risicoklassen uw klant in aanmerking komt. Op het tabblad “Toetsingsresultaat” kunt u het product, bedrag en de looptijd aanpassen. Daarna kunt u met de knop “Hertoetsen en berekenen” zien of het door u gekozen krediet mogelijk is.

Een akkoord is altijd onder voorbehoud. De definitieve beoordeling vindt namelijk plaats op basis van de aangeleverde documenten. Hoe vollediger en nauwkeuriger de gegevens in uw aanvraag, hoe groter de kans dat uw aanvraag in één keer akkoord krijgt.

Ik zie mijn oude FAST of HDN aanvragen niet terug in het DP Portaal: klopt dit?

Ja, dat klopt. Het DP Portaal toont alleen de nieuwe aanvragen die via het DP Portaal zijn ingediend.

Gebruikte u FAST? Dan kunt u uw oude aanvragen inzien tot en met vrijdag 15 mei 2020. Wilt u gegevens voor uw eigen administratie bewaren? Doe dit dan vóór zaterdag 16 mei 2020.

Gebruikte u een HDN-applicatie? Dan blijven uw aanvragen en berichten in uw applicatie zichtbaar. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige opschoning conform de regels van de AVG.

De Woonlening wordt niet bij de mogelijke kredietvormen vermeld: hoe kan dat?

Een Woonlening moet u kiezen in het tabblad “Toetsingsresultaat”. Daarna kunt u met de knop “Hertoetsen en berekenen” controleren of uw klant voor dit product in aanmerking komt.

De NAW-gegevens van mijn klant worden niet goed in de aanvraag vermeld. Moet ik een nieuwe aanvraag indienen?

Nee, dat is niet nodig.

Op het tabblad “Aanvraaggegevens” kunt u de NAW-gegevens aanpassen. Klik daarna op de knop “Toetsen” om de wijzigingen door te voeren.

Let op: het wijzigen van NAW-gegevens kan gevolgen hebben voor de lopende verplichtingen. Er wordt wel automatisch een nieuwe BKR-toets uitgevoerd, maar eventueel handmatig toegevoegde leningen (zoals DUO-leningen) dient u na het opslaan van de gewijzigde NAW-gegevens opnieuw in te voeren. Zodra u de NAW-gegevens wijzigt, wordt u met een melding in het DP Portaal hierop geattendeerd.

Ik heb alle documenten van mijn klant ontvangen en zie dat belangrijke gegevens afwijken. Kan ik zelf zien of er mogelijk sprake is van een verschuiving in risicoprofiel of productaanbod?

Ja dat kan.

Neem de gegevens uit de ontvangen documenten (zoals inkomen, uitgaven, inlossaldi e.d.) over in het DP Portaal op het tabblad “Aanvraaggegevens” en klik op “Toetsen”.  Daarna ziet u op het tabblad “Toetsingsresultaat” het productaanbod en het risicoprofiel dat bij de gewijzigde gegevens hoort. Zo hoeft u niet meer telefonisch om een nieuwe terugkoppeling te vragen. Mocht na de wijziging een nieuw contract nodig zijn, dan kunt u uw klant via het tabblad “Ondertekenen” een nieuwe uitnodiging voor digitale ondertekening sturen, of een nieuw contract opmaken op het tabblad “Toetsingsresultaat”.

Het aanpassen van de aanvraag op basis van de documenten is niet verplicht, maar helpt u wel om snel te bepalen of u uw klant een nieuw voorstel moet doen. Ook helpt het bij het verkorten van de doorlooptijd voor uitbetaling. Let op: de definitieve beoordeling vindt altijd plaats door een acceptant op basis van de aangeleverde documenten.

Ik kan geen opzegbrief in het DP Portaal aanmaken. Hoe kom ik aan een opzegbrief?

Hieronder vindt u een voorbeeld van een opzegbrief. Deze kunt u gebruiken voor het opzeggen van leningen van uw klanten:

Welke gegevens kan ik in het portefeuille-overzicht terugvinden?

Op de overzichtspagina vindt u de onderstaande gegevens:

 • Contractnnummer
 • Naam hoofdcontractant
 • Geleend bedrag
 • Uitstaand saldo
 • Rente
 • Aankoopdatum
 • Label
 • Achterstand (J/N)
 • Blokkade (J/N)

Klik op het contractnummer voor de details van uw klant. Hier vindt u onder andere zijn NAW-gegevens. Indien mogelijk kunt u hier ook het (inlos)saldo opvragen.

Waar kan ik het (inlos)saldo opvragen voor mijn klant?

Ja, saldo’s opvragen kan in het DP Portaal via de functionaliteit “Portefeuille”. Zoek de betreffende klant op via de zoekfunctie (op naam of contractnummer). Als u op het contractnummer klikt, komt u op de detailpagina van uw klant. In de rechterkolom kunt u (indien mogelijk) het saldo opvragen.

Waar kan ik het (inlos)saldo opvragen voor mijn klant?

Saldo’s opvragen kan in het DP Portaal via de functionaliteit “Portefeuille”. Zoek de betreffende klant op via de zoekfunctie (op naam of contractnummer). Als u op het contractnummer klikt, komt u op de detailpagina van uw klant. In de rechterkolom kunt u (indien mogelijk) het saldo opvragen.

Waarom kan ik van sommige klanten geen saldo opvragen via het DP Portaal?

Als er sprake is van een betalingsachterstand of een opnameblokkade, dan kunt u van die klant geen saldo opvragen. Neem in dat geval contact op met onze afdeling Klantenservice: 030 – 659 66 00.

Kan ik ook telefonisch opgevraagde saldo’s terugzien in het DP Portaal?

U kunt in het overzicht in het DP Portaal alleen de saldo’s terugzien als deze door u in het DP Portaal of door de klant via MijnDEFAM zijn opgevraagd.

Telefonisch opgevraagde saldo’s kunt u in het overzicht niet terugzien.

Wanneer ontvang ik mijn provisienota’s?

Op de tweede dag van elke maand ontvangt u uw provisienota’s. Deze kunt u terugvinden onder de functionaliteit “Provisie” in het DP Portaal.

Kan ik mijn provisienota’s downloaden?

Ja, dat kan. U kunt deze downloaden als pdf of CSV-bestand. U kunt zelf een selectie maken van welke gegevens u wilt downloaden.

Hoe kan ik in het DP Portaal een nieuwe gebruiker voor mijn organisatie opvoeren?

De persoon die in uw organisatie in het DP Portaal de rol “Gebruikersbeheerder” heeft, kan nieuwe gebruikers voor uw organisatie opvoeren. Hiervoor gaat deze persoon naar dp.mijndefam.nl, waar hij zich kan aanmelden. Daarna volgt hij de volgende stappen:

 • Klik op de knop “Gebruikers”
 • Klik op de balk “Maak nieuwe gebruiker aan”
 • Voer de naam en het e-mailadres in van de nieuwe gebruiker
 • Ken de nieuwe gebruiker eventuele rechten toe door deze aan te vinken
 • Kies voor “Opslaan”

Hoe ken ik rechten toe aan mijn collega’s?

De persoon die in uw organisatie in het DP Portaal de rol “Gebruikersbeheerder” heeft, beheert de rechten van andere gebruikers van uw organisatie.

Ga naar dp.mijndefam.nl en meld u aan.

 • Klik in de blauwe balk boven in het scherm op de menu-optie “Gebruikers”
 • Klik vervolgens op de knop “Openen” achter de gebruiker die u toegang wilt geven
 • Rechts in het scherm ziet u de aan de gebruiker toegekende autorisaties. U kunt deze wijzigen door te klikken op de knop “Stel autorisaties in”
 • Ken de gewenste rechten toe aan de gebruiker
 • Kies voor “Opslaan”

Let op: voor de functionaliteit “Aanvragen” moeten drie vinkjes worden geplaatst, bij “Aanvraag muteren”, bij “Aanvraag Raadplegen” en bij “BKR details”. Het is belangrijk dat u deze drie vinkjes alle drie aan- of uitvinkt.

Let op: deze wijzigingen worden pas doorgevoerd als de gebruiker zich volledig afmeldt. Als de gebruiker daarna inlogt zijn de wijzigingen van kracht.

Waar vind ik de handleiding voor gebruikersbeheer?

Alle handleidingen kunt u terugvinden binnen het DP Portaal.