Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Samenwerken met DEFAM

Wilt u samenwerken met één van de grootste Nederlandse financieringsmaatschappijen? Een organisatie die al meer dan dertig jaar gespecialiseerd is in financieringen? Een organisatie die onderdeel is van ABN AMRO? En staat u helemaal achter onze visie van verantwoord lenen? Bij ons ervaart u:

 • Persoonlijk contact en een hoog serviceniveau
 • Actuele marktkennis
 • Snelle en efficiënte processen

Bent u een tussenpersoon die voor zijn klanten op zoek is naar:

 • leningen en kredieten met een aantrekkelijk tarief?
 • leningen en kredieten met heldere voorwaarden?
 • een breed assortiment van financieringsmogelijkheden?

Zoekt u een samenwerkingspartner:

 • voor een prettige samenwerking op de lange termijn?
 • die ondersteunend, servicegericht en persoonlijk is?
 • waarbij u weet waar u aan toe bent dankzij heldere afspraken?

Wij werken graag samen met tussenpersonen die:

 • net als wij volledig achter verantwoord lenen staan;
 • door hun adviezen aan de klant overkreditering tegengaan;
 • hun klanten de beste service en persoonlijk advies willen bieden.

 

Gaan we samenwerken?

We maken graag kennis met u. U ook met ons? Neem dan contact op met ons Sales Contact Center voor een afspraak.

030 – 659 66 15

verkoop@alfam.nl