Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Waarom en tijdslijn nieuwe leennormen

In 2018 heeft de AFM bij een dossiercontrole bij verschillende marktpartijen problemen rondom overkreditering geconstateerd. Deze problemen moesten branchebreed worden opgelost. In de woorden van de AFM ‘een branchebreed probleem vraagt om een branchebrede oplossing’. Een aanpassing van de leennormen dus.

Voor de nieuwe leennormen is door de AFM een drietal uitgangspunten gedefinieerd: meer maatwerk, meer rekening houden met grote lasten als kinderopvang en autobezit en voor niemand mag een verlichting van de leennormen optreden.

Sinds mei 2019 zijn VFN en NVB met behulp van Nibud en verschillende marktpartijen bezig met het uitwerken van de leennormen. Sindsdien is er al twee keer een tijdelijke verzwaring doorgevoerd. In november 2020 zijn de nieuwe leennormen vastgesteld. Om iedereen de tijd te geven om de invoering voor te bereiden gaan de nieuwe leennormen in op 1 april 2021.