Methodiek

Het stroomschema voor het berekenen van de leencapaciteit wijzigt niet. Deze blijft: netto besteedbaar inkomen – leennorm (de kosten voor levensonderhoud) – de woonlasten en overige lasten = de leencapaciteit (het bedrag dat je kunt gebruiken voor aflossing en rente van een lening). Wel wijzigt de samenstelling van en berekening binnen de verschillende onderdelen. Hieronder vindt u per onderdeel een toelichting.

  • Netto besteedbaar inkomen
  • Leennorm
  • Woonlasten en overige lasten
  • Leencapaciteit