Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Belangrijkste veranderingen

De vijf belangrijkste veranderingen met ingang van 1 april zijn:

 • Onderscheid in huishoudtype tussen huur en koop
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen huur- en koopwoningen. Hierdoor verdubbelt het aantal huishoudtypes van 4 naar 8.
 • Inclusief methode
  Er wordt gebruik gemaakt van de ‘inclusief norm’, dit betekent dat vakantiegeld en toeslagen (kindgebonden budget, kinderbijslag en zorgtoeslag) worden opgeteld bij het inkomen.
 • Aantal grote uitgaven wordt extra meegenomen
  Er wordt een ‘surplus’ aan kosten meegenomen voor autobezit, kinderopvang en onderhoud van een eigen woning. Hier wordt dus meer maatwerk toegepast.
 • Bepaling netto inkomen
  Er komen strengere eisen voor het vaststellen van het netto inkomen. Bijvoorbeeld regels voor hoe om te gaan met pensioenpremie of een leaseauto.
 • Bestendigheid inkomen
  In de budgettering moet rekening worden gehouden met de bestendigheid van het inkomen. De bestendigheid moet bijvoorbeeld worden aangetoond met een intentieverklaring van de werkgever.