Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Compensatieregeling

Mijn partner (of medecontractant) is overleden. Hoe nu verder?

Het kan zijn dat het overlijden nog niet bij ons bekend is. In dat geval vragen we dit alsnog bij ons te melden. Meestal krijgt de erfgenaam, bewindvoerder en/of executeur (persoon die de erfenis regelt) toegang tot de bankzaken van de overledene. Deze persoon ontvangt ook het Persoonlijk Aanbod.

Is uw partner het consumptief krediet alleen aangegaan?

Wanneer u niet samen het krediet bent aangegaan, kunt u misschien als weduwe/ weduwnaar alsnog aanspraak maken op de compensatie. Belangrijk is wel dat het overlijden bij ons gemeld is en dat u zijn/of haar erfgenaam bent.

Is het overlijden nog niet bekend bij Defam?

Dan vragen we u dit alsnog te melden.

Is het overlijden wel bekend bij Defam?

Als het overlijden bij ons bekend is en u inderdaad erfgenaam bent, kunt u misschien aanspraak maken op de compensatie. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact met ons op.

Is het krediet overgezet op alleen uw naam?

Dan krijgt alleen u een Persoonlijk Aanbod. Voorwaarde hiervoor is dat de boedelverdeling door Defam is geaccepteerd en dit is verwerkt in onze administratie. Is dit niet het geval? Dan krijgt u allebei een Persoonlijk Aanbod en vragen we u dit beiden te accepteren. U kunt met uw partner eigen afspraken maken over de verdeling van de compensatie.

Heeft u een nieuwe partner?

Dan hoeft deze het Persoonlijk Aanbod alleen te accepteren als hij of zij ook op het contract staat. In dat geval is het Persoonlijk Aanbod aan u allebei gericht. Bij het adres en in de aanhef staan dan uw naam en die van uw nieuwe partner.

Ik heb mijn Doorlopend Krediet omgezet naar een Persoonlijke Lening met vaste rente. Heb ik nog recht op compensatie?

Als uit onze gegevens blijkt dat u onterecht te veel variabele rente over uw Doorlopend Krediet heeft betaald, dan komt u in aanmerking voor compensatie. Ook als u uw Doorlopend Krediet heeft overgesloten, of helemaal heeft ingelost. Let op: we hanteren een minimumbedrag van € 50.

Waarom vraagt Defam finale kwijting?

We willen graag duidelijkheid over de afspraken die we met u maken. Door elkaar finale kwijting te verlenen, hebben we beiden zekerheid over de compensatie. Daarnaast voorkomen we een eventueel juridisch conflict over de variabele rente die u in het verleden betaald heeft.

Wat is finale kwijting?

Finale kwijting betekent dat u na acceptatie van het aanbod geen klacht of claim meer kunt indienen tegen Defam over de variabele rente op uw Doorlopend Krediet. U kunt daarna dus geen hogere vergoeding vragen dan we u bieden. Ook niet als dat zou volgen uit een uitspraak van een rechter of geschillencommissie in een collectieve of individuele procedure tegen Defam. Voor Defam geldt óók finale kwijting. We kunnen het aanbod niet intrekken, uw compensatiebedrag verlagen of er een rechtszaak over beginnen.

Ik ben het Doorlopend Krediet aangegaan met mijn ex-partner. Wat betekent dit voor mij?

In de meeste gevallen moet u allebei het Persoonlijk Aanbod accepteren. Als dat zo is, is het Persoonlijk Aanbod aan u beiden gericht. Bij het adres en in de aanhef staan dan uw naam en die van uw ex-partner.

Om het Persoonlijk Aanbod te accepteren en uw compensatiebedrag te ontvangen, vragen we u allebei om het te ondertekenen. We vragen u dan zelf contact op te nemen met uw ex-partner hiervoor. Pas als u allebei het Persoonlijk Aanbod heeft geaccepteerd is de overeenkomst geldig.

Wil uw ex-partner het aanbod niet accepteren? Dan raden we u aan om dit met uw ex-partner te bespreken. Helaas is het noodzakelijk dat u allebei het Persoonlijk Aanbod accepteert. De compensatie kan niet worden gesplitst.

Is het krediet overgezet op alleen uw naam?
Dan krijgt alleen u een Persoonlijk Aanbod. Voorwaarde hiervoor is dat de boedelverdeling door Defam is geaccepteerd en dit is verwerkt in onze administratie. Is dit niet het geval? Dan krijgt u allebei een Persoonlijk Aanbod en vragen we u dit beiden te accepteren. U kunt met uw partner eigen afspraken maken over de verdeling van de compensatie.

Heeft u een nieuwe partner?
Dan hoeft deze het Persoonlijk Aanbod alleen te accepteren als hij of zij ook op het contract staat. In dat geval is het Persoonlijk Aanbod aan u allebei gericht. Bij het adres en in de aanhef staan dan uw naam en die van uw nieuwe partner.

Ik heb meerdere Doorlopend Kredieten (gehad). Geldt mijn Persoonlijk Aanbod voor alle contracten?

Het is mogelijk dat u voor meerdere kredieten recht heeft op compensatie. In dat geval heeft u per contract een apart Persoonlijk Aanbod ontvangen, of zult u dat nog ontvangen. Wij kunnen u niet vertellen of en wanneer u een Persoonlijk Aanbod voor een ander Doorlopend Krediet ontvangt. U krijgt vanzelf bericht van ons als u ervoor in aanmerking komt.

Ik wil meer informatie over de berekening van mijn compensatiebedrag. Waar vind ik die?

U kunt bij ons een gedetailleerde berekening opvragen. Dit kan telefonisch op 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur). In de gedetailleerde berekening staat beschreven met welke gegevens wij uw compensatiebedrag hebben berekend.

Waar kan ik terecht om mijn Persoonlijk Aanbod te bespreken?

Heeft u vragen over de berekening van uw compensatiebedrag, vindt u op basis van uw eigen informatie dat de gebruikte gegevens onjuist zijn of heeft u een klacht? Bel ons dan gerust op 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur). We bespreken het graag met u.

Kan ik nog terugkomen op mijn besluit nadat ik het Persoonlijk Aanbod heb ondertekend?

Heeft u het Persoonlijk Aanbod geaccepteerd? Dan heeft u tot 14 dagen na de datum van ondertekening de tijd om hierop terug te komen (herroepingsrecht). U hoeft hier geen reden voor op te geven en er zijn geen kosten. U kunt ons hiervoor bellen op 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur). 

Waarom moet ik een kopie van mijn legitimatiebewijs meesturen?

Dat vragen we van u zodat we uw identiteit kunnen controleren. We willen zeker weten dat u het Persoonlijk Aanbod zelf heeft ondertekend. Heeft u het Doorlopend Krediet niet alleen afgesloten? Dan vragen we ook van uw medecontractant(en) een kopie van een geldige legitimatiebewijs. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om.  

Goed om te weten:
– Als legitimatiebewijs geldt een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
– Met de KopieID-app van de overheid kunt u een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken.
– Het is belangrijk dat naam, geboortedatum, documentnummer, geldigheidsdatum en handtekening goed leesbaar zijn. De rest van de gegevens mag u zwart maken.

Ik heb een Persoonlijk Aanbod ontvangen. Wat hebben jullie van mij nodig?

– Een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van het Persoonlijk Aanbod
– Kopie van uw geldige legitimatiebewijs. Zorg dat naam, geboortedatum, documentnummer, geldigheidsdatum en handtekening goed leesbaar zijn: de rest kunt u zwart maken.
– Eventueel een kopie van uw bankpas of bankafschrift als we u om uw rekeningnummer vragen. Zorg dat naam, rekeningnummer en (geldigheids)datum goed leesbaar zijn: de rest mag u zwart maken.

Stuur deze documenten in de bijgevoegde envelop naar ons terug.

Handig om te weten:
– Met de KopieID-app van de overheid kunt u een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken.
– Als legitimatiebewijs geldt een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

– We hebben álle pagina’s van het Persoonlijk Aanbod nodig, óók het voorblad.

Het is niet voldoende om bijvoorbeeld alleen de pagina met de handtekening terug te sturen.
– Eventuele op- en/of aanmerkingen of aanpassingen die u toevoegt op het aanbod zijn niet geldig.
– De kopie van het Persoonlijk Aanbod kunt u bewaren voor uw eigen administratie.
– In de instructievideo bovenaan deze pagina kunt u alles nog eens rustig terugkijken.

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Bel dan met ons speciale Team Rentecompensatie: 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur).

Op welke rekening ontvang ik mijn compensatie?

Heeft u een betaalrekening bij ABN AMRO en maakt u gebruik van Internetbankieren? Dan ontvangt u het (resterende) compensatiebedrag op deze rekening. U hoeft hier niets voor te doen. Heeft u geen betaalrekening die bij ons bekend is? Of maakt u geen gebruik van Internetbankieren bij ABN AMRO? Dan kunt u een rekeningnummer opgeven waarop u het compensatiebedrag wilt ontvangen. De rekening moet op naam staan van degene(n) aan wie het Persoonlijk Aanbod is gericht. Op het invulformulier vindt u het invulveld voor een Nederlands bankrekeningnummer. Beschikt u niet over een Nederlands bankrekeningnummer?  Neem dan  telefonisch contact op met het speciale team, zij kunnen u verder helpen om de compensatie vergoeding op een andere manier uit te betalen. Bel ons dan op 088 – 226 26 09 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.30 uur

Op welke rekening ontvang ik mijn compensatie?

Heeft u een betaalrekening bij ABN AMRO en maakt u gebruik van Internetbankieren? Dan ontvangt u het (resterende) compensatiebedrag op deze rekening. U hoeft hier niets voor te doen. Heeft u geen betaalrekening die bij ons bekend is? Of maakt u geen gebruik van Internetbankieren bij ABN AMRO? Dan kunt u een rekeningnummer opgeven waarop u het compensatiebedrag wilt ontvangen. De rekening moet op naam staan van degene(n) aan wie het Persoonlijk Aanbod is gericht. Op het invulformulier vindt u het invulveld voor een Nederlands bankrekeningnummer. Beschikt u niet over een Nederlands bankrekeningnummer?  Neem dan  telefonisch contact op met het speciale team, zij kunnen u verder helpen om de compensatie vergoeding op een andere manier uit te betalen. Bel ons dan op 088 – 226 26 09 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.30 uur.

Wanneer en hoe krijg ik mijn compensatiebedrag?

Komt u in aanmerking voor compensatie, en heeft u van ons een Persoonlijk Aanbod ontvangen met daarin uw compensatiebedrag? Dan kunt u het aanbod accepteren door het te ondertekenen en het met de benodigde documenten naar ons terug te sturen. De instructies vindt u bovenaan deze pagina.

Hebben we alles goed van u ontvangen? Dan verwerken we uw compensatiebedrag binnen enkele werkdagen na het versturen van de bevestigingsbrief als volgt:
– Heeft u nog een openstaand saldo op het Doorlopend Krediet waarvoor u compensatie ontvangt? Dan trekken we uw compensatie hier eerst vanaf. Is uw Doorlopend krediet daarmee ingelost en blijft er nog een bedrag over? Dan maken we dat aan u over.
– Heeft u uw Doorlopend Krediet al helemaal afgelost? Dan maken we het hele bedrag aan u over.

Waar kan ik terecht als ik andere vragen heb over mijn rentewijziging en de uitspraken van het Kifid?

Onze klantenservice staat voor u klaar voor vragen over de berekening van uw variabele rente en de uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Onze klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.30 op telefoonnummer: 030 – 659 66 00.

Ik wil graag een rekenvoorbeeld van een rentewijziging.

–          Uw huidige variabele rente is 7%.

–          De variabele rente op nieuwe woninghypotheken stijgt met 0,5%.

–          De variabele rente op uw Doorlopend Krediet stijgt ook met 0,5% en wordt 7,5%.

Uw maandbedrag blijft gelijk. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald.

–          Uw huidige variabele rente is 7%.

–          De variabele rente op nieuwe woninghypotheken daalt met 0,5%.

–          De variabele rente op uw Doorlopend Krediet daalt ook met 0,5% en wordt 6,5%.

 

Uw maandbedrag blijft gelijk. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

 

Elke maand kijken we of de rente op uw Doorlopend Krediet moeten aanpassen. Gaat uw rente omhoog? Dan informeren we u minimaal 30 dagen van tevoren.

Wat betekent de uitspraak van het Kifid over de vergoeding voor ‘rente-op-rente’?

Voor uw compensatie wordt gekeken naar wat u in een maand aan rente heeft betaald en wat u volgens Kifid aan rente had mogen verwachten te betalen. Dit betekent dat u in sommige maanden te veel rente heeft betaald en in andere maanden (mogelijk) te weinig heeft betaald. Bij een doorlopend krediet betaalt u meestal een vast maandbedrag. Dit bestaat dan uit een deel rente en een deel aflossing. Als uit de berekening blijkt dat u in een maand te veel rente heeft betaald, dan had u meer kunnen aflossen op uw openstaande schuld. Deze was daardoor lager geworden. De maand erop had u dan rente over een kleinere schuld betaald. Omgekeerd werkt dit hetzelfde: als blijkt dat u in een maand te weinig rente heeft betaald, dan had u minder kunnen aflossen op uw openstaande schuld. Deze was dan hoger geworden. De maand erop had u rente over een hogere schuld betaald.

Hoe verhoudt de regeling van ABN AMRO zich ten opzichte van de andere regelingen?

We gaan niet in op de compensatieregelingen van andere banken. Onze compensatieregeling is een eerlijke regeling die recht doet aan de uitspraken van het Kifid, en daarnaast is afgestemd met de Consumentenbond.

Waarom zitten er verschillen tussen de compensatieregelingen van de banken?

Tot nu toe hebben de banken die hebben aangeven dat ze hun klanten gaan compenseren aangekondigd op hoofdlijnen de uitspraken van het Kifid te zullen volgen. Doordat de producten en voorwaarden per bank kunnen verschillen en andere afspraken kunnen zijn gemaakt over de compensatie, kunnen er verschillen zijn tussen de regelingen van verschillende banken.

Ik heb mijn klacht ingediend via de ConsumentenClaim van de Consumentenbond. Krijg ik nu minder geld terug?

We vinden het belangrijk dat al onze klanten op dezelfde manier behandeld worden. We hebben afgesproken met de Consumentenbond dat ze u geen vergoeding vragen voor deelname aan de collectieve claim. ABN AMRO betaalt de vergoeding aan de Consumentenbond. U hoeft zelf niets te doen.

Kan ik ergens zien hoe hoog mijn compensatiebedrag wordt?

Op dit moment kunt u nog nergens zien hoe hoog uw compensatiebedrag wordt.

Bent u klant bij Defam, Credivance of Alpha Credit Nederland en komt u in aanmerking voor compensatie ?  U ontvangt dan een brief van ons. U hoeft dus zelf geen contact met ons op te nemen. Ook als u klant bent, maar uw doorlopend krediet al heeft afgelost, hoeft u zelf geen contact met ons op te nemen.

Hoe wordt het compensatiebedrag berekend?

Als u bij ons een krediet heeft afgesloten, heeft u elke maand rente betaald. Met de Consumentenbond is overeengekomen dat we een andere rente hadden moeten gebruiken. Volgens die afspraak hebben we opnieuw berekend hoeveel rente u vanaf 2001 had moeten betalen. Het compensatiebedrag is het verschil tussen de rente die u heeft betaald en die u had moeten betalen.

Lees hier verder voor meer details over de compensatieregeling en hoe we het bedrag berekenen.

Wanneer kan ik informatie verwachten over de compensatieregeling?

Klanten die in aanmerking kwamen voor compensatie, hebben in 2023 een brief van ons ontvangen. U hoeft zelf geen contact op te nemen. Op het moment dat u het Persoonlijk Aanbod heeft ontvangen kunt u besluiten deze af te wijzen of te accepteren. Als u het persoonlijk aanbod accepteert, wordt het compensatiebedrag vanaf €50 na het versturen van de bevestigingsbrief binnen enkele werkdagen als volgt uitbetaald:

•                     Heeft u nog een openstaand bedrag op uw doorlopend krediet waarvoor u compensatie ontvangt? Dan verminderen we dit met uw compensatie.

•                     Hebben we het openstaande bedrag geheel afgelost met uw compensatie? Dan maken we het resterende bedrag aan u over.

•                     Heeft u geen openstaand bedrag meer? Dan maken we het compensatiebedrag aan u over.

•                     Heeft u eerder geld van ons teruggekregen? Bijvoorbeeld in de vorm van compensaties, verlagingen of kwijtscheldingen? Dan brengen wij deze bedragen in mindering op het compensatiebedrag.

Moet ik mij voor de compensatieregeling aanmelden?

Bent u klant bij Defam, Credivance of Alpha Credit Nederland en komt u in aanmerking voor compensatie? Dan krijgt u automatisch bericht van ons. U hoeft zich niet aan te melden.

Bent u geen klant meer bij Defam, Credivance of Alpha Credit Nederland en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Dan kunt u zich via de website van ABN AMRO aanmelden. ABN AMRO regelt de centrale aanmelding namens Alfam en onze labels. De uiteindelijke afwikkeling van de compensatie verloopt via onze labels.

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

De compensatieregeling geldt voor particuliere (oud-)klanten van Defam, Credivance en Alpha Credit. Klanten die vanaf 2001 een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente hadden of op dit moment nog hebben én die te veel rente hebben betaald komen in aanmerking.

Waarom geeft Alfam een opslag van 5% op het compensatiebedrag?

We willen er zeker van zijn dat alle klanten een goede en ruimhartige regeling krijgen, die ook goed uitvoerbaar is. Daarom hebben wij besloten om bovenop het compensatiebedrag een opslag te doen van 5%. Dit geldt ook voor klanten van ABN AMRO.

Wat is de afspraak met de Consumentenbond over de compensatieregeling?

Samen met de Consumentenbond hebben we een regeling vastgesteld. De regeling is dat klanten die vanaf 2001 een doorlopend krediet hadden en klanten met een doorlopend krediet dat na 2001 is afgesloten, in aanmerking komen voor compensatie van te veel in rekening gebrachte rente. Verder is voor de compensatieregeling afgesproken dat Alfam:

– De door Kifid bepaalde methodiek hanteert en de door Kifid bepaalde marktrentes volgt;
– Uitkeert bij €50 of meer;
– Het compensatiebedrag verhoogt met een opslag van 5%.

Waarom is er een afspraak gemaakt met de Consumentenbond?

Het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde eerder dat diverse banken, waaronder ABN AMRO, bij de berekening van de variabele rente de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. Naar aanleiding van deze uitspraak, heeft de Consumentenbond ABN AMRO uitgenodigd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Er is vastgesteld dat bij een deel van de klanten de marktrente niet goed gevolgd is. Deze klanten biedt ABN AMRO een compensatieregeling aan. De inhoud van die compensatieregeling is afgesproken met de Consumentenbond. Het is voor ABN AMRO erg belangrijk geweest om samen met de Consumentenbond tot een goede en uitvoerbare compensatieregeling te komen. De compensatieregeling geldt ook voor haar dochtermaatschappijen, waaronder Alfam. Doorlopende consumptieve krediet met variabele rente van Defam, Credivance en Alpha Credit Nederland vallen hier ook onder.

Gelden de afspraken die ABN AMRO met de Consumentenbond heeft gemaakt ook voor Alfam?

Ja, Alfam Consumer Credit is een 100% dochter van ABN AMRO N.V. ABN AMRO heeft ook namens haar dochtermaatschappijen de afspraak gemaakt. Deze regeling geldt daarom voor doorlopende consumptieve kredieten met variabele rente voor de labels Defam, Alpha Credit Nederland en Credivance.

Digitaal identificeren

Hoe en waar kan ik mij digitaal identificeren?
  • Bent u een nieuwe klant? Dan kunt u op de pagina Defam.nl/aanvraag terecht om u digitaal te identificeren. Hier vindt u ook meer informatie, een uitlegvideo, tips en antwoord op veelgestelde vragen.
  • Bent u een bestaande klant, dan kunt u op de pagina Defam.nl/identificatie terecht voor digitale identificatie.
Wat gebeurt er als ik mezelf niet identificeer?

Als u zich niet identificeert, kunnen wij uw gegevens niet controleren. Als u een nieuwe klant bent, dan kan dit betekenen dat wij u geen lening kunnen verstrekken. Bent u een bestaande klant dan kan dit gevolgen hebben voor uw product(en) en onze dienstverlening.

Waarom moet ik mezelf identificeren?

Door uw identiteit te controleren weten we zeker dat elke klant van ons de persoon is die hij zegt te zijn. Als verantwoord kredietverstrekker vinden wij het belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken. Zo gaan we veilig om met uw leningen en zorgen wij ervoor dat u verantwoord gebruik kunt maken van onze producten. Daarnaast is dit onze wettelijke verplichting volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Informatie jaaropgave

Ziet u een bedrag met een minteken op uw jaaropgave?

De variabele rente op een doorlopend krediet heeft niet bij alle klanten de marktrente voldoende gevolgd. U heeft daarvoor mogelijk teveel betaalde rente terug ontvangen. Bijvoorbeeld: als u met de maandelijkse incasso’s in totaal €500,- aan rente heeft betaald, en u heeft een compensatiebedrag van €1.500,- aan teveel betaalde rente ontvangen, dan ziet u op de jaaropgave -€1.000,- staan. Dit bedrag wordt door de Belastingdienst gezien als (door de kredietmaatschappij) terugbetaalde rente. Vandaar dat dit bedrag op uw jaaropgave staat in de kolom ‘betaalde rente’ met een minteken. Wilt u weten wat dit betekent voor uw belastingaangifte? Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie of bel met het gratis nummer van de Belastingtelefoon: 0800 – 05 43.

Kan ik mijn jaaropgave digitaal of per post ontvangen?

Heeft u een MijnDefam-account? Dan staat uw jaaropgave elk jaar vóór 1 maart digitaal voor u klaar. Heeft u geen MijnDefam-account? Dan versturen we de jaaropgave vóór 1 maart per post.

Kan ik mijn jaaropgave eerder ontvangen?

Het is niet mogelijk om uw jaaropgave eerder te ontvangen. Defam zorgt ervoor dat u uw jaaropgave op tijd ontvangt voor uw aangifte. In ieder geval vóór 1 maart.

Hoe weet ik of ik de rente die ik betaal kan aftrekken van de inkomstenbelasting?

Neem voor een persoonlijk advies contact op met een belastingadviseur of de Belastingdienst.

Hoe vraag ik een kopie van mijn jaaropgave aan?

U kunt kopieën van jaaropgave terug vinden in MijnDefam. Heeft u nog geen MijnDefam? Vraag dit dan hier aan.

Als u het jaaropgave dat u zoekt niet terug kunt vinden in MijnDefam kunt u een kopie van uw jaaropgave per e-mail opvragen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@defam.nl. Vermeld bij uw verzoek altijd uw contractnummer. U ontvangt dan binnen enkele werkdagen deze kopie.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

De jaaropgave over het afgelopen jaar stuurt Defam in januari van het daaropvolgende jaar. Defam zal dit gefaseerd doen waardoor we nu nog niet kunnen zeggen wanneer u uw jaaropgave precies ontvangt. Wij zorgen ervoor dat alle jaaropgaves ruim voor 1 maart zijn verstuurd zodat iedereen hem binnen heeft voordat de Vooraf ingevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst klaarstaat.

Voor welke leningen krijg ik een jaaroverzicht?

U ontvangt een jaaroverzicht voor alle leningen die u heeft bij Defam.

Welke informatie vind ik op mijn jaaroverzicht?

Op uw jaaroverzicht staat het beginsaldo per 1 januari 2023, het eindsaldo per 31 december 2023 en de werkelijk betaalde rente in 2023.

Wat is het RSIN-nummer van Defam?

Dit is: 5361928. RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.

Is het saldo op mijn jaaroverzicht bruto of netto?

Op uw jaaroverzicht vindt u het netto begin- en eindsaldo. Dit zijn bedragen zonder de rente die u nog gaat betalen. Als u een Persoonlijke Lening heeft dan wijken de bedragen op uw jaaroverzicht af van de bedragen die u in MijnDefam ziet. In MijnDefam staan namelijk bruto bedragen, dus inclusief de rente die u nog gaat betalen. Voor de belastingaangifte heeft u het netto saldo nodig.

Mijn gegevens en lening

Ik verwacht betaalproblemen

Denkt u betalingsproblemen te krijgen? Of heeft u al een betalingsachterstand? Bel ons; wij willen dat al onze klanten hun lening zorgeloos kunnen gebruiken. De afdeling Klant in Zicht is op werkdagen van 08.00 tot 17.30 bereikbaar of stuur een e-mail naar klantbeheer@alfam.nl. U kunt altijd contact met ons opnemen, nu en in de toekomst.

U kunt zelf ook veel doen om uw schulden te regelen.

Tot wanneer kan ik rekeningafschriften inzien?

U heeft binnen MijnDefam tot 18 maanden inzage in uw bij- en afschrijvingen.

Waar kan ik mijn contractnummer vinden?

Het contractnummer van uw lening staat in de welkomstbrief en linksboven op uw contract/kredietovereenkomst.

U kunt het contractnummer ook vinden op uw bankafschrift bij de maandelijkse incasso.

Waarom moet ik mezelf identificeren?

Door uw identiteit te controleren weten we zeker dat elke klant van ons de persoon is die hij zegt te zijn. Wij als verantwoord kredietverstrekker vinden het ook belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken. Dat doet wij samen met u voor aanvang van een lening, maar ook tijdens de looptijd van uw lening kunnen wij u verzoeken om uw gegevens te actualiseren. Zo gaan we veilig om met uw leningen en zorgen ervoor dat u verantwoord gebruik kunt maken van onze producten. Daarnaast is dit onze wettelijke verplichting volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Mijn persoonlijke situatie is gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven?

Soms verandert er iets in uw leven wat invloed kan hebben op uw situatie en lening. Defam helpt u met het zoeken naar een oplossing om de lening terug te betalen. U kunt dit melden via onze medewerkers van Klantbeheer op 030 – 659 66 04. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Hoe geef ik een overlijden door?

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare.

Om u te helpen bij het afhandelen van de lening(en) die de overledene bij Defam heeft lopen, kunt u het overlijden melden via onze medewerkers van Klantbeheer via 030 – 659 66 04. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Hoe geef ik een nieuw telefoonnummer of e-mailadres door?

U kunt eenvoudig uw telefoonnummer en e-mailadres wijzigen via MijnDefam.

Heeft u nog geen MijnDefam? U kunt hier MijnDefam aanvragen.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Gaat u verhuizen of bent u bezig met een verhuizing? U kunt eenvoudig uw adreswijziging doorgeven via MijnDefam. Heeft u nog geen MijnDefam? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen om uw adres te wijzigen, via 030 659 6600. Zodra wij uw adreswijziging hebben verwerkt, ontvangt u een bevestiging van ons.

U vraagt hier toegang tot MijnDefam aan.

Hoe wijzig ik mijn bankrekening?

U kunt eenvoudig uw bankrekeningnummer wijzigen in MijnDefam. Heeft u nog geen MijnDefam? Vraag dat hier aan of mail onderstaande gegevens naar info@defam.nl.

– (Voorletters) Achternaam
– Contractnummer
– Oud bankrekeningnummer
– Nieuw bankrekeningnummer
– Kopie van bankafschrift of bankpas

Stuur een kopie van de bankpas of een kopie van een bankafschrift mee van het nieuwe bankrekeningnummer. Let op: Zorg ervoor dat op de kopie duidelijk uw voor- en achternaam staan, uw adres, woonplaats en uw nieuwe bankrekeningnummer zichtbaar zijn.

Digitaal bankafschrift
U kunt eenvoudig een digitaal bankschrift (PDF) downloaden via internetbankieren. Lukt dit niet, neem dan contact op met uw bank. Zij kunnen u hiermee verder helpen.

Zodra wij uw bankrekeningnummer hebben gewijzigd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.

Hoe vraag ik een kopie van mijn overeenkomst op?

U vraagt eenvoudig een kopie van uw overeenkomst op door een e-mail te sturen naar info@defam.nl met onderstaande gegevens:

– Voornaam
– Achternaam
– Contractnummer
– Postcode + huissnummer

Wij sturen u de kopie binnen 5 werkdagen per post.

Wanneer ontvang ik mijn afschrift?

Heeft u MijnDefam en een Doorlopend Krediet? Iedere 2de dag van de nieuwe maand staat het afschrift digitaal voor u klaar.

Bij een Persoonlijke Lening ontvangt u een keer per jaar een jaaropgave (tussen 14 en 28 januari) in MijnDefam.

Heeft u nog geen MijnDefam? Dan kunt u hier MijnDefam aanvragen.

Heeft u geen MijnDefam en een Doorlopend Krediet? Dan ontvangt u maandelijks per post voor de 15e van de maand een afschrift. Bij een Persoonlijke Lening ontvangt u per post één keer per jaar in januari uw jaaropgave.

Wanneer schrijven jullie het maandbedrag van mijn rekening af?

Heeft u een Doorlopend Krediet of Flexibele Lening dan wordt het maandbedrag op de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven, tenzij u zelf de incassodatum heeft gewijzigd.

Let op: bij de eerste afschrijving kan het langer (tot 5 dagen) duren voordat deze zichtbaar is in MijnDefam of op uw afschrift.

Heeft u een Persoonlijke Lening dan heeft u in de welkomstbrief bij de start van uw lening, een overzicht ontvangen waarop de incassodatum en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven vermeld.

Hoe kan ik zien hoeveel ik maandelijks aan rente betaal?

Heeft u een Doorlopend Krediet of Flexibele Lening?

Dan kunt u via MijnDefam of uw rekeningafschrift zien wat u maandelijks aan rente betaalt.

Heeft u een Persoonlijke Lening?

Dan ziet u op uw jaaropgave hoeveel rente u dat jaar heeft betaald.

Wilt u uw rentepercentage weten? Via MijnDefam of uw rekening- en/of jaaropgave kunt u bij ‘debetrentevoet’ zien wat het rentepercentage van uw lening is.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verhogen

Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur. Uw adviseur bekijkt of uw wens past binnen uw persoonlijke situatie zodat uw lening verantwoord blijft. De gegevens van uw adviseur vindt u op de home pagina in MijnDefam of op de voorzijde van uw afschrift.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verlagen?

U kunt u limiet verlagen als dit noodzakelijk is voor een hypotheek aanvraag. Dat kan via dit formulier. Neem wel eerst contact op met uw tussenpersoon. Hij of zij kan u hierbij helpen.

Waar kan ik de gegevens van mijn financieel adviseur vinden?

De gegevens van uw financieel adviseur vindt u op de homepagina in MijnDefam of op de voorzijde van uw afschrift.

MijnDefam

Het koppelen van mijn MijnDefam-account aan de authenticator-app werkt niet via mijn smartphone of tablet. Wat gaat er mis?

– Maakt u gebruik van de MijnDefam-app? Dan werkt de knop om uw account te koppelen mogelijk niet. Update de app of ga via uw browser naar MijnDefam en probeer het opnieuw.
– Mogelijk is de QR-code verlopen (deze is 5 minuten geldig). Klik opnieuw op de knop om uw MijnDefam-account nogmaals toe te voegen aan de authenticator-app. Mogelijk moet u daarvoor uw eerder toegevoegde account verwijderen of vervangen.
– Heeft u de beschikking over zowel een laptop of PC als een smartphone of tablet? Dan kan het handig zijn om beide apparaten te gebruiken bij het koppelen. U logt dan in op uw laptop of PC en scant de QR-code met uw smartphone of tablet via de authenticator-app.

Ik krijg een foutmelding na het invullen van de 6-cijferige code uit de authenticator-app. Wat gaat er mis?

Er zijn meerdere mogelijkheden:

– U heeft een typefout gemaakt: controleer of u de 6-cijferige code goed heeft ingevuld.
– De 6-cijferige code is verlopen: wacht totdat de volgende code verschijnt en vul deze in. De code is 30 seconden geldig. Dit ziet u aan de lopende teller.
– De tijd op uw smartphone of tablet is niet automatisch ingesteld: dat kan ervoor zorgen dat de 6-cijferige code niet wordt goedgekeurd. Zorg er daarom voor dat de tijd automatisch is ingesteld. Dit kunt u doen via de instellingen op uw telefoon bij ‘datum en tijd’.

Ik heb een nieuwe telefoon. Heeft dat effect op mijn MijnDefam-account?

Ja, omdat de authenticator-app gekoppeld is aan uw telefoon en aan uw MijnDefam-account, moet u opnieuw uw account activeren. Neem hiervoor contract op met onze klantenservice, zodat zij uw account kunnen resetten. U ontvangt dan een nieuwe activatiecode en kunt daarmee de authenticator-app op uw nieuwe telefoon koppelen aan uw MijnDefam-account.

Kan ik samen met mijn mede-contractant één MijnDefam-account hebben?

Nee, een MijnDefam account is persoonsgebonden. Dit houdt in dat alleen degene die het account geactiveerd heeft er gebruik van kan maken. Dit betekent ook dat Defam alleen deze persoon kan helpen met activeren of bij problemen met inloggen.

Mijn MijnDefam-account is geblokkeerd. Wat kan ik doen?

Het MijnDefam account kan alleen gedeblokkeerd worden door onze Klantenservice. Neem daarom contact op met onze medewerkers van de Klantenservice 030 – 659 66 00. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 uur en 17.30 uur. Zij helpen u verder.

Mijn e-mailadres werkt niet tijdens het activatieproces.

Elk e-mailadres is uniek voor iedere gebruiker van MijnDefam. Heeft u of uw partner in het verleden een account aangemaakt met dit e-mailadres? Dan is het niet mogelijk dit e-mailadres nogmaals te gebruiken. U heeft dan een ander e-mailadres nodig om uw account te activeren. Lukt dit niet, neem dan contact op met onze medewerkers van de Klantenservice via 030 659 66 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Waar kan de MijnDefam-app downloaden?

U kunt onze app downloaden via deze link:

Google Play Store / Android
Apple App Store / iOS

Wilt u liever geen app downloaden? Ga dan op uw computer naar mijndefam.nl. Hier kunt u ook inloggen.

Ik weet mijn wachtwoord en/of gebruikersnaam niet meer.

Via deze link kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. Let op: weet u uw wachtwoord niet meer en heeft u nog nooit eerder ingelogd? Bel dan met de afdeling Klantenservice. Heeft u een de 2-staps verificatie al eerder gebruikt? Dan vindt u uw gebruikersnaam ook in uw authenticator-app.

Hoe vraag ik een MijnDefam-account aan?

U krijgt als nieuwe klant automatisch binnen enkele dagen ons Welkomstpakket. Heeft u binnen 5 werkdagen nog geen brief ontvangen? Dan kunt u hier MijnDefam aanvragen. U ontvangt vervolgens alsnog binnen enkele dagen een brief met een activatiecode waarmee u uw MijnDefam-account kunt activeren in 5 stappen. U ontvangt uw (nieuwe) activatiecode van MijnDefam uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van uw ‘Welkomstbrief’ of nadat u een nieuwe activatiecode online heeft aangevraagd.

Wat kan ik in MijnDefam?

Met MijnDefam kunt u overal en altijd uw lening eenvoudig online beheren. Via uw smartphone, tablet, laptop of PC kunt u:

– Uw saldo en bij- of afschrijvingen checken.
– Extra aflossen op uw lening met iDEAL.
– Uw rekening en/of jaaropgave van uw lening bekijken en downloaden. (alleen via laptop of PC)
– Wijzigingen doorgeven, zoals adres, bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer.

Ook vindt u informatie over:
– uw Financieel Adviseer
– het saldo van uw lening
– opnameruimte bij een Doorlopend Krediet
– het (actuele) rentepercentage
– soort lening & looptijd

Over Defam en ‘Verantwoord Lenen’

Hoe gaat Defam om met mijn gegevens?

Als u klant bij ons bent, gebruiken we uw persoonsgegevens. Uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook uw IP-adres bij het bezoeken van onze website. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Daar zijn regels voor. En daar houden we ons aan. Hoe we dat doen leest u hier.

Hoe kan ik zelf veilig omgaan met mijn gegevens?

– Houdt uw wachtwoord en gebruikersnaam geheim.
– Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden.
– Laat niemand meekijken bij inloggen.
– Bescherm uw inloggegevens. Uw inloggegevens zijn persoonsgebonden en geven u toegang tot alle leningen die op uw naam geregistreerd staan.
– Bekijk regelmatig uw saldo en transacties op uw bankafschrift en kijk of deze kloppen.

Twijfelt u of vermoedt u dat u slachtoffer bent van fraude? Bel 030 – 569 6600 of stuur een e-mail naar info@defam.nl.

Ik heb een BKR-registratie. Kan ik een lening afsluiten?

Dat hangt af van uw specifieke situatie. Uw financieel adviseur kan u daarbij helpen. Heeft u nog geen adviseur? Bel met onze medewerkers van de Klantenservice via 030 – 659 66 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw financieel adviseur kijkt graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. Wij werken samen met financieel adviseurs in het bezit van een AFM-vergunning. Zij delen onze visie op verantwoord lenen en adviseren u op maat. Bel met onze medewerkers van de Klantenservice op 030 – 659 66 00 voor een adviseur bij u in de buurt.

Hoe vraag ik een lening aan bij Defam?

Defam werkt samen met onafhankelijk financieel adviseurs. Zij helpen u met het maken van een verantwoorde keuze.

Heeft u nog geen adviseur? Bel met onze medewerkers van Klantenservice, zij zijn te bereiken via 030 659 6600 op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

Wat is jullie klachtenprocedure?

Heeft u een klacht over uw tussenpersoon? Neem contact op met uw financieel adviseur en maak afspraken om uw klacht te verhelpen. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Defam via een e-mail of brief en vermeldt uw adresgegevens en contractnummer.

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht behandelen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid is een onafhankelijke klachteninstituut voor consumenten en klein zakelijke ondernemers en zzp’ers. Zij bemiddelen tussen financiële dienstverleners en consumenten als er een probleem is.

Hoe bepaalt Defam de rentetarieven?

Defam werkt volgens het principe van ‘Risk Based Pricing’: de hoogte van de rente is afhankelijk van het risico dat wij lopen. Als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt, dan kijken we onder andere naar uw inkomsten en uitgaven, uw gezinssituatie en of u andere leningen heeft. Daarna maken we een klantprofiel en ziet u welk rentetarief voor u geldt. Hoe lager het risico voor ons, hoe lager de rente voor u.

Zo is de rente opgebouwd

De rente die u betaalt, bestaat uit vier onderdelen:

– De fundingkosten
– Het kredietrisico
– Onze bedrijfskosten
– Een winstopslag

Bekijk de actuele rentetarieven van de Persoonlijke Lening.

Bekijk de actuele rentetarieven van de Flexibele Lening.

Bekijk de actuele rentetarieven van de WoonLening.

Wat betekent verantwoord lenen voor mij?

Een verantwoorde lening is een lening die nu én in de toekomst past bij uw persoonlijke situatie, zodat u deze zonder problemen kunt terugbetalen. Gaat uw persoonlijke situatie veranderen, bijvoorbeeld omdat u gaat scheiden? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw lening. Neem daarom tijdig contact op met uw financieel adviseur.

Renteaanpassingen Doorlopend Krediet

Ik heb bericht gehad dat mijn rente wijzigt per 1 juni. Waarom?

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft geoordeeld dat de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten de ontwikkeling van de marktrente niet altijd voldoende had gevolgd. Uit deze uitspraak volgde dat wij de rente op uw Doorlopend Krediet in lijn moesten brengen met de marktrente.

 

In april 2023 is er onder leiding van het Kifid een geschikte en representatieve rentemaatstaf gevonden om de ontwikkeling van uw variabele rente te bepalen. Dat is de variabele rente op nieuwe woninghypotheken. U kunt het verloop van deze rentereeks altijd inzien op de website van DNB, onder ‘Woninghypotheken Zuiver nieuwe leningen – Nieuwe contracten – Totaal – Variabel en <= 1 jaar’.

 

Wij passen daarom nu uw rente aan, zodat die weer dezelfde ontwikkeling volgt als de marktrente. De marktrente is tussen uw laatste rentewijziging en nu flink gestegen. We wijzigen daarom uw rente in één keer.

Wilt u meer weten over de uitspraken van het Kifid en de variabele rente op doorlopende kredieten? Bekijk dan de veelgestelde vragen hierover op alfam.nl/compensatieregeling. U kunt ook bellen met onze Klantenservice: 030 – 659 66 00.

Waar vind ik extra informatie over de uitspraken van het Kifid over variabele rente op doorlopend krediet?

U kunt altijd terecht op alfam.nl/compensatieregeling voor meer informatie over dit onderwerp. U vindt hier de veelgestelde vragen, uitleg over de uitspraken van het Kifid en de manier waarop we onze klanten voor te veel betaalde variabele rente gaan compenseren.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel dan gerust met onze klantenservice via 030 – 659 66 00 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30).

Wat gebeurt er met mijn maandtermijn?

Stijgt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde*. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald.

Daalt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde*. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

U kunt uw looptijd verkorten door tussentijds extra aflossingen te doen, of uw maandbedrag te verhogen. Uw schuld neemt af en uw saldo staat daardoor korter open. Neem contact op met onze afdeling Klantenservice via 030 – 659 66 00 of regel het via MijnDefam.

*Voor enkele producten geldt dit niet. U kunt dit nakijken op uw afschrift. Of neem contact op met onze Klantenservice via 030 – 659 66 00 of info@defam.nl.

Wat is variabele rente?

Een variabele rente kan tijdens de looptijd stijgen of dalen. Voor Doorlopend Krediet bepalen we de rentewijziging aan de hand van de variabele rente op nieuwe woninghypotheken. Dit is ook de maatstaf die het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hanteert. U kunt het verloop van deze rentereeks altijd inzien op de website van DNB, onder ‘Woninghypotheken Zuiver nieuwe leningen – Nieuwe contracten – Totaal – Variabel en <= 1 jaar’.

 

Stijgt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald. Daalt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

Goed om te weten: als uw rentepercentage stijgt, krijgt u hierover altijd bericht, uiterlijk 30 dagen van tevoren.

Waar kan ik mijn huidige rentetarief inzien?

U kunt dit altijd nakijken op uw afschrift of in MijnDefam.

Hoe bepalen jullie of mijn variabele rente stijgt of daalt?

Met de wijziging die u vanaf 1 juni heeft ontvangen, is de variabele rente op uw Doorlopend Krediet in lijn gebracht met de uitspraken van het Klachteninstituur Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid heeft namelijk geoordeeld dat de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten de ontwikkeling van de marktrente niet altijd voldoende heeft gevolgd.

Om de ontwikkeling van de variabele rente op uw Doorlopend Krediet te bepalen, gebruiken wij voortaan de variabele rente op nieuwe woninghypotheken als maatstaf. Dit is ook de maatstaf die het Kifid hanteert.


Stijgt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken met bijvoorbeeld 0,5%? Dan stijgt de variabele rente op uw Doorlopend Krediet ook met 0,5%. Daalt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken bijvoorbeeld met 0,5%? Dan daalt de rente op uw Doorlopend Krediet ook met 0,5%. U kunt het verloop van deze rentereeks altijd inzien op de website van DNB, onder ‘Woninghypotheken Zuiver nieuwe leningen – Nieuwe contracten – Totaal – Variabel en <= 1 jaar’.

Mag Defam zelf zijn rente bepalen?

Ja, dat mag. Maar er geldt wel altijd een wettelijk maximum dat door de overheid wordt bepaald. Meer informatie vindt u hier.

Op advies van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is de variabele rente op nieuwe woninghypotheken de maatstaf om de wijziging van uw variabele rente te berekenen. Stijgt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken met bijvoorbeeld 0,5%? Dan stijgt de variabele rente op Doorlopend Krediet ook met 0,5%. Daalt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken bijvoorbeeld met 0,5%? Dan daalt de rente op Doorlopend Krediet ook met 0,5%.

Informeert Defam de klant altijd als de rente wijzigt?

Ja, dit zijn we wettelijk verplicht. Als de rente stijgt, doen we dat minstens 30 dagen vóór de nieuwe variabele rente geldt.

Wat kan ik hierna verwachten?

Wij beoordelen elke maand of uw variabele rente moet worden aangepast. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente. Gaat uw rentetarief omhoog? Dan vertellen we u dat minimaal 30 dagen van tevoren. U kunt uw huidige rentetarief altijd nakijken op uw afschrift, of in MijnDefam. Lees meer onder ‘Hoe bepalen jullie of mijn variabele rente stijgt of daalt?’

Waar kan ik terecht als ik andere vragen heb over mijn rentewijziging en de uitspraken van het Kifid?

Onze klantenservice staat voor u klaar voor vragen over de berekening van uw variabele rente en de uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Onze klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.30 op telefoonnummer: 030 – 659 66 00.

Ik wil graag een rekenvoorbeeld van een rentewijziging.

–          Uw huidige variabele rente is 7%.

–          De variabele rente op nieuwe woninghypotheken stijgt met 0,5%.

–          De variabele rente op uw Doorlopend Krediet stijgt ook met 0,5% en wordt 7,5%.

Uw maandbedrag blijft gelijk. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald.

–          Uw huidige variabele rente is 7%.

–          De variabele rente op nieuwe woninghypotheken daalt met 0,5%.

–          De variabele rente op uw Doorlopend Krediet daalt ook met 0,5% en wordt 6,5%.

 

Uw maandbedrag blijft gelijk. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

 

Elke maand kijken we of de rente op uw Doorlopend Krediet moeten aanpassen. Gaat uw rente omhoog? Dan informeren we u minimaal 30 dagen van tevoren.

Kan ik oversluiten naar een lening met vaste rente?

Wilt u weten of oversluiten naar een Persoonlijke Lening met een vaste rente een mogelijkheid is? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw afschrift of in MijnDefam.

Mijn Doorlopend Krediet met variabele rente past niet meer bij mijn situatie. Wat nu?

U kunt proberen vervroegd af te lossen met een afbetaling in één keer, of door extra af te lossen, of uw maandbedrag te verhogen. Neem contact op met onze afdeling Klantenservice via 030 – 659 66 00 of regel het via MijnDefam. Wilt u weten of oversluiten naar een Persoonlijke Lening met een vaste rente een mogelijkheid is? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw afschrift of in MijnDefam.

Meer informatie over tussentijds extra aflossen vindt u in de categorie ‘Tarieven, aflossingen en opnames’.

Bieden jullie een alternatief aan voor mijn Doorlopend Krediet?

Heeft u behoefte aan een nieuwe of een andere lening, dan sluit de Persoonlijke Lening van DEFAM misschien aan bij uw situatie. Neem dan contact op met uw tussenpersoon om de mogelijkheden te bespreken. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw Rekeningoverzicht of op MijnDEFAM.

Tarieven, aflossingen en opnames

Hoe is mijn rentetarief opgebouwd?

De rente die u betaalt is opgebouwd uit diverse kostprijselementen, namelijk fundingskosten, kapitaalkosten, risicokosten, operationele kosten en een winstmarge.

Fundingskosten

De fundingskosten bestaan uit de kosten die wij betalen voor het inkopen van geld om kredieten te kunnen verstrekken. De fundingskosten bestaan enerzijds uit de rentebasis en anderzijds de liquiditeitskosten. De rentebasis is gebaseerd op (een gemiddelde van) een niet door de bank bepaalde, officieel gepubliceerd, extern tarief. Bijvoorbeeld Euribor, de ECB referentierente of andere tarieven op de kapitaalmarkt. De liquiditeitskosten zijn de kosten die wij boven op de rente moeten betalen bij het lenen van geld op de geld- en kapitaalmarkt.

Kapitaalkosten

We maken kosten voor het aanhouden van geld. Deze kapitaalkosten zijn ook een onderdeel van de rente die we rekenen.

Operationele kosten

Dit zijn de kosten die we maken om leningen te kunnen aanbieden en beheren. Denk aan kosten voor personeel, kantoren en IT-systemen. 

Risicokosten

Door omstandigheden betalen klanten hun lening soms niet terug. Met dit risico moeten we rekening houden. De hoogte van de risicokosten hangen onder andere af van het risico dat wij lopen. Daarom maken we voor elke klant een risicoprofiel aan. Dit profiel is persoonlijk en kan daarom per klant verschillen. De hoogte van de risico-kosten die we in rekening brengen, hangt bijvoorbeeld af van het inkomen en van hoeveel u wilt lenen.

Winstmarge

Een deel van de rente gebruiken we om winst te maken. Door deze winst kunnen we ook in de toekomst leningen blijven verstrekken aan onze klanten.

Waarom vindt er na een opnameverzoek mogelijk een herbeoordeling op mijn Doorlopend Krediet plaats?

Wanneer wij geen actuele gegevens over uw financiële situatie hebben of als er een verandering is geweest in uw financiële situatie vindt er een herbeoordeling plaats. Hierbij wordt gekeken of uw krediet nog aansluit bij uw financiële situatie. Tijdens de herbeoordeling wordt uw Doorlopend Krediet uit voorzorg voor opnames geblokkeerd.

Is de uitkomst van uw herbeoordeling positief? Dan wordt de opnameblokkade verwijderd. Is de uitkomst van uw herbeoordeling negatief? Dan past uw huidige krediet niet bij uw financiële situatie en blijft de opnameblokkade van kracht totdat er iets wijzigt in uw financiële situatie.

Hoe lang duurt het voordat het geld op mijn betaalrekening staat?

U kunt, als er kredietruimte is, een opnameverzoek indienen via MijnDefam van uw Doorlopend Krediet of Flexibele Lening. Voor de Flexibele Lening geldt dat u alleen gebruik kunt maken van opnamemogelijkheden in de eerste 36 maanden van de looptijd.

Wanneer u uw opnameverzoek heeft ingediend, wordt uw verzoek binnen 3 werkdagen in behandeling genomen. Elk opnameverzoek wordt op een aantal punten gecontroleerd. Past de opname binnen uw financiële situatie, dan wordt het bedrag op uw gekoppelde betaalrekening gestort, dit duurt maximaal 2 werkdagen.

Mocht uit de controle komen dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben, ontvangt u een e-mail/brief met nadere informatie hierover.

Hoe beëindig ik mijn kredietovereenkomst?

Heeft u een Persoonlijke Lening dan wordt uw lening na volledige aflossing automatisch beëindigd. Uw lening wordt door Defam afgemeld bij het BKR.

Heeft u een Doorlopend Krediet of Flexibele Lening dan kunt u via MijnDefam uw lening volledig aflossen en direct beëindigen. Met de knop ‘Aflossen’ en hierna ‘Volledig aflossen’ kunt u het bedrag opvragen dat u nog moet betalen. Vervolgens kunt u met een iDEAL betaling uw lening volledig aflossen. Klik daarbij het vakje ‘Ik wil geen gebruik meer maken van mijn lening en zeg mijn lening op’ aan.

Let op: doe dit tegelijk met volledig aflossen van uw lening in MijnDefam, anders vervalt deze mogelijkheid.

Heeft u een Doorlopend Krediet of Flexibele Lening en geen MijnDefam? Stuur dan een e-mail naar info@defam.nl met het verzoek om uw lening te beëindigen en vermeld uw contractnummer, adres en postcode hierbij.

Heeft u een Persoonlijke Lening en geen MijnDefam?

Uw kredietovereenkomst loopt automatisch af aan het einde van de contractdatum als u uw lening volledig heeft afgelost. Is uw lening nog niet volledig afgelost? Neem dan contact op met onze medewerkers van de Klantenservice op 030 – 659 66 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur – 17.30 uur. Vraag naar welk bedrag u nog moet betalen om uw lening volledig af te lossen. Vermeld bij uw overboeking in de omschrijving uw contractnummer, dan verwerken wij de betaling.

Let op:  Heeft u een Persoonlijke Lening die na 1 september 2014 is afgesloten dan kunt u kosteloos volledig aflossen. Heeft u voor deze datum uw Persoonlijke Lening afgesloten en is de resterende looptijd van uw lening nog een jaar of minder? Dan betaalt u 0,5% kosten over het bedrag dat u te vroeg aflost. Is de resterende looptijd van uw lening nog langer dan een jaar? Dan betaalt u 1% kosten over het bedrag dat u te vroeg aflost.

Hoe kan ik mijn lening volledig aflossen?

Heeft u MijnDefam dan kunt u eenvoudig met de knop ‘Aflossen’ en hierna ‘Volledig aflossen’, het bedrag opvragen dat u nog moet betalen (openstaand saldo). U ontvangt binnen 30 minuten een antwoord. Hierna kunt u met een iDEAL betaling uw lening aflossen en opzeggen.

Let op: Heeft u een Persoonlijke Lening dan wordt uw lening na volledige aflossing automatisch beëindigd.

Heeft u geen MijnDefam? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. De gegevens van uw adviseur vindt u op uw afschrift en op uw contract.

Ik heb een extra aflossing gedaan op mijn lening. Hoe lang duurt het voordat dit verwerkt is?

Heeft u de extra aflossing via MijnDefam gedaan, dan wordt deze veelal dezelfde dag nog verwerkt. Heeft u de extra aflossing op een andere manier overgemaakt dan kan het bijschrijven op uw lening tot 3 werkdagen duren.

Hoe kan ik extra aflossen op mijn lening?

Wilt u extra aflossen om uw lening en rentekosten te verminderen? Bij Defam kunt u altijd boetevrij inlossen. Door meer af te lossen op uw krediet, blijft uw saldo minder lang openstaan en gaan de totale kosten van uw krediet omlaag.

Heeft u MijnDefam? Dan kunt u eenvoudig met de knop ‘Aflossen’ en hierna ‘Extra aflossen’, via een iDEAL betaling, een extra aflossing overmaken op uw lening. Heeft u nog geen MijnDefam? Dan kunt u hier MijnDefam aanvragen. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen met vragen over aflossing. De Afdeling Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30.

Let op: Heeft u een Persoonlijke Lening die na 1 september 2014 is afgesloten dan kunt u kosteloos extra aflossen.

Heeft u voor deze datum uw Persoonlijke Lening afgesloten en is de resterende looptijd van uw lening nog een jaar of minder? Dan betaalt u 0,5% kosten over het bedrag dat u te vroeg aflost. Is de resterende looptijd van uw lening nog langer dan een jaar? Dan betaalt u 1% kosten over het bedrag dat u te vroeg aflost.

Mag ik minder per maand aflossen op mijn lening?

Heeft u moeite om uw maandbedrag te betalen? Wij helpen u met het zoeken naar een oplossing om de lening terug te betalen. U kunt contact opnemen met onze medewerkers van Klantbeheer via 030 – 659 66 04. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Kan mijn lening worden afgelost door bijvoorbeeld een familielid vanaf een ander rekeningnummer?

Alleen aflossingen gedaan door de hoofdcontractant of de medecontractant worden geaccepteerd. Als er door een familielid of derden wordt afgelost op uw Doorlopend Krediet dan wordt de opnamemogelijkheid van uw lening geblokkeerd.

Ik heb een aflossing gedaan op mijn lening. Wanneer is dit zichtbaar op mijn rekeningoverzicht?

Heeft u MijnDefam, dan kunt u zelf zien wanneer uw extra aflossing verwerkt is. Heeft u nog geen MijnDefam? Dan kunt u hier MijnDefam aanvragen.

Het duurt 3 werkdagen voordat een extra aflossing verwerkt is. Heeft u uw extra aflossing aan het einde van de maand gedaan en staat deze niet op uw rekeningafschrift? Dan staat uw extra aflossing op uw volgende rekeningafschrift.

Wat zijn de productvoorwaarden?

Per product zijn er unieke voorwaarden. Hieronder vindt u een opsomming van onze producten.


– De (actuele) voorwaarden van onze verschillende Doorlopende Kredieten leest u hier hieronder:
Flexibele Lening
Flexibele Lening Huiseigenaar
Flexibele Lening_PR

Op uw kredietovereenkomst kunt u onderaan lezen welke voorwaarden op uw lening van toepassing zijn. Staan uw voorwaarden hier niet bij, dan kunt u deze per e-mail opvragen aan onze medewerkers van de Klantenservice. Vergeet dan niet uw contractnummer te vermelden.


De (actuele) voorwaarden van onze WoonLening (Persoonlijke Lening Wonen)  leest u hier hieronder:

WoonLening
Persoonlijke Lening Wonen

Op uw kredietovereenkomst kunt u onderaan lezen welke voorwaarden op uw lening van toepassing zijn. Staan uw voorwaarden hier niet bij, dan kunt u deze per e-mail opvragen aan onze medewerkers van de Klantenservice. Vergeet dan niet uw contractnummer te vermelden.

Wat zijn de actuele rentetarieven?

Dit is afhankelijk van het product dat u heeft. We verwijzen u vriendelijk naar de volgende pagina’s:
– Via deze link ziet u de actuele rente van de Persoonlijke Lening. De rente staat vast tijdens de hele looptijd. U betaalt maandelijks hetzelfde bedrag.
– Via deze link ziet u de actuele rente van de Flexibele Lening. De rente is variabel en kan gedurende de looptijd wijzigen.

– Via deze link ziet u de actuele rente van de GreenLoans lening.
– Via deze link ziet u de actuele rente van de WoonLening. De rente staat vast tijdens de hele looptijd. U betaalt maandelijks hetzelfde bedrag. De WoonLening (Persoonlijke Lening Wonen) is een vorm van een persoonlijke lening en heeft een looptijd van 121 maanden tot en met 180 maanden.

Veiligheid

Hoe check ik de echtheid van de link van MijnDefam?

– Controleer of de link begint met: https://

– Ga met uw muis of uw vinger op de link staan en controleer of de link klopt voordat u erop klikt. De juiste link is: https://www.mijndefam.nl.

Wat kan ik zelf doen om de veiligheid van MijnDefam te waarborgen?

– Houdt uw wachtwoord en gebruikersnaam geheim.

– Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden.

– Laat niemand meekijken bij inloggen.

– Bescherm uw inloggegevens. Uw inloggegevens zijn persoonsgebonden en geven u toegang tot alle leningen die op uw naam geregistreerd staan.

– Bekijk regelmatig uw saldo en transacties op uw bankafschrift en kijk of deze kloppen.

– Twijfelt u of vermoedt u dat u slachtoffer bent van fraude? Bel 030 569 6600 of stuur een e-mail naar info@defam.nl.