Let op! Geld lenen kost geld.

Wij vinden de privacy van onze klanten belangrijk

Dit is het privacy statement van DEFAM B.V., gevestigd te Bunnik aan het adres Schoudermantel 2A, 3981 AH Bunnik (hierna: “DEFAM” of “we”). DEFAM is een onderdeel van ALFAM Holding N.V. ALFAM Holding N.V. is een dochteronderneming van ABN AMRO N.V. DEFAM biedt consumptief krediet aan consumenten. Dit privacy statement gaat over het gebruik van persoonsgegevens die DEFAM verzamelt via de website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Uw naam bijvoorbeeld. Of het IP-adres van uw computer. DEFAM kan ook vragen naar uw persoonsgegevens.

We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze klanten

DEFAM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • beoordeling en acceptatie van (potentiële) klanten bij het aanvragen van een lening;
  • het stellen van een vraag door consumenten via het contactformulier op de website;
  • een handeling verricht via MijnDEFAM;
  • klantenbeheer;
  • marketingactiviteiten;
  • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • afhandeling van klachten;
  • om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren met u en andere klanten;
  • het afwikkelen van betalingsverkeer.

We vragen alleen om persoonsgegevens als dit nodig is

Stelt u een algemene vraag via onze website, dan hebben we alleen de naam, het adres en het e-mailadres van u nodig om te kunnen reageren. Vraagt u een lening aan, dan moeten we weten wie u bent en waar u woont. Ook hebben we informatie nodig over de inkomsten en uitgaven van klanten. Alleen dan kunnen we de aanvraag beoordelen. Bij het beoordelen van aanvragen kunnen we nog meer gegevens van u vragen of raadplegen. We informeren u daarover. Bijvoorbeeld via onze algemene voorwaarden.

We maken gebruik van cookies op onze websites

Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar ons cookie statement.

We houden ons aan alle wetgeving voor privacy

Alle persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. We houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen.

Hoe gaan wij om met telefoongesprekken?

DEFAM kan telefoongesprekken opnemen. Dit doen we om onder andere fraude te onderzoeken, de kwaliteit van onze diensten te evalueren en om onze medewerkers te trainen, coachen en te beoordelen. 

Heeft u vragen over ons privacy statement?

Wilt u meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens? Wilt u inzage in uw gegevens? Wilt u uw gegevens wijzigen of wilt u bezwaar maken? Neemt u dan contact met ons op via info@defam.nl.
Ook kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek sturen naar het onderstaand adres. Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs etc.) mee te sturen.

DEFAM B.V.
t.a.v. afdeling Klantenservice
Postbus 178
3980 CD Bunnik

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u DEFAM vragen de gegevens aan te passen. Neem daarvoor contact op met onze afdeling Klantenservice, 030-6596600.

Het waarschuwingssysteem van de financiële sector

Om de veiligheid van DEFAM en de financiële sector te bevorderen, hebben de banken in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij toetsen of iemand ooit fraudeerde, probeerde te frauderen, of op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector.