Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Nieuwsbrief 23 januari 2020

BKR introduceert nieuwe coderingen

Op 1 februari a.s. introduceert het BKR drie nieuwe coderingen voor het registreren van klanten. Deze geven meer inzicht in de kredietpositie van uw klant. En dat helpt u bij de inschatting of de lening past bij de persoonlijke situatie van uw klant.

De nieuwe BKR-coderingen

Het BKR introduceert de volgende coderingen:

HO (Hypothecair krediet overige onroerende zaken)

Deze codering geldt voor een krediet dat is afgesloten voor de hypotheek voor een woning, anders dan de eerste woning.

Zo gaan wij om met een HO-codering:

  • Wij berekenen de maandlasten met de toetsrente die is vastgesteld door de AFM. Op dit moment is dat 5%.
  • Het geregistreerde bedrag telt niet mee bij de bepaling van het maximum obligo.
  • In geval van verhuur van deze woning worden deze inkomsten niet meegenomen in de budgetberekening.

 

ZK (Zakelijk Krediet waarbij de kredietnemer hoofdelijk aansprakelijk is)

Klanten met een zakelijke krediet, zoals Financial Lease, werden geregistreerd met een AK-codering (Aflopend Krediet) inclusief kredietbedrag. De nieuwe ZK-codering is een registratie, zónder kredietbedrag. Klanten met een zakelijk krediet worden geregistreerd met een ZK-codering.

Zo gaan wij om met een ZK-codering:

  • Wij verstrekken het krediet op basis van de door ons geaccepteerde inkomstenbronnen (zie pagina 12 hoofdstuk 2.2.1 van ons acceptatiehandboek).
  • Voor het bepalen van het risicoprofiel maken wij gebruik van een KvK-uittreksel (Kamer van Koophandel).

 

ZO (Zakelijke overige financiële verplichtingen)

Deze codering wordt gebruikt bij een negatieve registratie waarbij een natuurlijk persoon is aangesproken op zijn zakelijke borgstelling en de betalingsverplichting niet nakomt binnen de gestelde termijn.

Zo gaan wij om met een ZO-codering:

  • Wij kunnen de aanvraag niet goedkeuren als uw klant is geregistreerd met een ZO-codering.

 

Acceptatiehandboek

Wij hebben de nieuwe coderingen toegevoegd aan het overzicht op pagina 20 en 21 van het acceptatiehandboek.

 

Wijzigingen in BKR terugkoppeling

Naast de hierboven genoemde wijzigingen vanuit het BKR hebben we intern ook een aantal coderingen geïntroduceerd.

Leningen die niet bij het BKR zijn geregistreerd maar wel door u werden opgevoerd in de aanvraag kregen de codering RO. Om een duidelijker beeld te hebben over wat voor leningen het gaat zullen wij dit met onderstaande coderingen gaan tonen.

SL – Studielening

LW – Lening bij werkgever

LF – Lening bij familie of vrienden

OK – Overig krediet