Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Digitaal ondertekenen: Voordelen en ontwikkelingen per 30 maart

 

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van het digitaal ondertekenproces. Wij zetten de voordelen en ontwikkelingen van dit proces op een rij.

  • Apart paraferen van de eerste twee contractpagina’s is niet nodig, het ‘stempel’ wordt voortaan geplaatst bij het paraferen.
  • Uw klant kan zelf het juiste incassorekeningnummer invullen.
  • Voortaan staan op de SEPA-machtiging alle contractanten vermeld.
  • Staat het incassorekeningnummer op naam van één klant? Dan komen de namen van beide klanten op de SEPA-machtiging. Hierdoor is de machtiging altijd volledig en juist.

Houd rekening met onderstaande aandachtspunten

  • U kunt bij het afsluiten van een Flexibele Lening niet zelf het maandbedrag aanpassen. Het maandbedrag is gebaseerd op 1,5% van de kredietlimiet.
  • De datum van ondertekening mag niet vóór de aanvraagdatum liggen.