Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Wat verandert er in onze contracten?

 

Wij hebben de wijzigingen voor u op een rij gezet.

Paraaf nodig van beide klanten

Voortaan zet elke klant een paraaf op de eerste twee pagina’s van het contract. De ondertekening vindt plaats onder de SEPA-machtiging.

Inlosspecificaties

Op pagina twee van het contract is de tabel ‘Inlosspecificaties / uitbetalingsspecificaties’ vervangen door ‘inlosspecificaties’.

  • U kunt het oorspronkelijke kredietbedrag van de in te lossen lening invullen. Het exacte inlosbedrag, dat op het moment van opmaak en ondertekening van het contract vaak nog niet bekend is, hoeft u niet meer in te vullen.
  • Het is belangrijk dat u alle velden van de inlosspecificatie invult. Als (inlos)gegevens ontbreken, dan vragen wij om een nieuw geparafeerd en ondertekend contract waarop deze gegevens worden vermeld.
  • Bij de Flexibele Lening kunt u onder ‘Opnameverzoek’ het bedrag voor een eerste opname invullen.

Wijziging op SEPA-machtiging

  • Voortaan staan op de SEPA-machtiging alle contractanten vermeld.
  • Staat het incassorekeningnummer op naam van één klant? Dan komen de namen van beide klanten op de SEPA-machtiging. Hierdoor is de machtiging altijd volledig en juist.

Belangrijk om te weten:

  • Worden de contractgegevens ná paraferen en ondertekenen gewijzigd, dan is het noodzakelijk dat er een geheel nieuw contract wordt opgemaakt. Het contract zal opnieuw geparafeerd en ondertekend moeten worden.
  • Als de handtekening op het contract afwijkt van de handtekening op het legitimatiebewijs, dan zal het contract opnieuw ondertekend moeten worden. Wij accepteren geen Handtekening Controleformulier en verklaring dat u aanwezig bent geweest bij de ondertekening.
  • De datum van ondertekening mag niet vóór de aanvraagdatum liggen.

Update MAEX is noodzakelijk

Voor het opmaken van het juiste contract is een MAEX update nodig. Deze update kunt u vanaf 30 maart a.s. uitvoeren. U ontvangt hierover een bericht van FIT Solutions.