Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Leennormen 2020

Wettelijke normering levensonderhoud

Deze kosten zijn nodig om te berekenen of uw klant maandelijks voldoende overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien. De kolom ‘Aanvullende opslag’ is nieuw per 1-1-2020 en betreft de belangrijkste wijziging.

Forfaitaire afslag op bruto hypotheeklasten

De bruto hypotheeklasten worden verminderd met een forfaitaire aftrek. De berekening van de bruto hypotheeklasten is afhankelijk van het totaal bruto inkomen.

Rekenvoorbeelden