Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

DEFAM, een zekere zaak

Lenen bij DEFAM is een zekere zaak. Wij zijn actief sinds 1981 en 100% dochter van ABN AMRO.

U krijgt een verantwoord advies

We werken samen met professionele tussenpersonen. Zij denken hetzelfde over verantwoord lenen als wij. U krijgt van hen een advies dat bij u past. Uiteraard hebben al onze tussenpersonen een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bekijk hier of uw tussenpersoon een vergunningnummer heeft.

Verantwoord geld lenen is ons uitgangspunt

We willen voorkomen dat mensen in de problemen komen door een lening. Daarom beoordelen we uw aanvraag zorgvuldig. We doen onder andere een BKR-toetsing. Zo kunnen we zien of u nog andere leningen heeft en of het wel verantwoord is om een nieuwe lening af te sluiten.

We voldoen aan alle wet- en regelgeving

De Autoriteit Financiële Markten geeft vergunningen af aan financiële dienstverleners zoals DEFAM. Ook controleren ze of alle bedrijven zich aan de regels houden. Uiteraard doen wij dat. Ook volgen we de richtlijnen op van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. Zij houden zich met name bezig met verantwoord lenen. Op deze manier dragen we bij aan een gezonde leenmarkt.