Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Veelgestelde vragen

Waarvoor staat ‘Wwft’ en wat houdt dit in?
‘Wwft’ is de afkorting voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het doel van deze wet is het voorkomen dan wel bestrijden van het witwassen van geld en financieren van terrorisme, om de integriteit van de financiële markten te waarborgen.

Waarom moet mijn klant een formulier met aanvullende vragen beantwoorden?
In het verlengde van de Wwft gaan wij naast kredietacceptatie ook meer aandacht besteden aan klantacceptatie. Voor dit doel hebben wij meer klantinformatie nodig. Op deze manier kunnen wij de eventuele risico’s van de dienstverlening aan deze klant beter inschatten. Het vragenformulier is een middel om deze informatie te verzamelen.

Wat doet DEFAM met de aanvullende vragenlijst?
Wij onderzoeken de informatie van de klant: zijn antwoorden helpen ons het klantrisico te beoordelen. Afhankelijk van de antwoorden kán aanvullend klantonderzoek noodzakelijk zijn. Neemt DEFAM bij aanvullend klantonderzoek contact op met de klant? Als aanvullend klantonderzoek noodzakelijk is werken wij als volgt:

• Wij vragen u via een infopost om aanvullende documenten
• In uitzonderlijke gevallen nemen wij voor meer informatie contact op met de klant. Wij brengen u hiervan op de hoogte, maar delen geen informatie over de inhoud van het onderzoek.

Word ik geïnformeerd als er sprake is van aanvullend klantonderzoek?
Ja. Wij kunnen echter geen inhoudelijke informatie over dit onderzoek geven: hieraan zijn wettelijke privacy-eisen verbonden. Overigens nemen wij ook contact met u op om bijvoorbeeld extra documenten te vragen.

Wat is het verschil tussen kredietrisico en klantrisico?
We kijken met grote zorgvuldigheid naar het kredietrisico: past het krediet bij de klant? Daarnaast gaan we ook het klantrisico intensiever onderzoeken: is de klant wie hij zegt dat hij is? We kijken of er sprake is van een verhoogd klantrisico om te bepalen of er aanvullend klantonderzoek nodig is.

Waarom neemt DEFAM dit initiatief? Ik zie dit bij soortgelijke marktpartijen nog niet gebeuren?
Witwassen, financiering van terrorisme en internationale sancties: financiële criminaliteit neemt toe. Dit vertaalt zich in strengere naleving van wet- en regelgeving door financiële instellingen. DEFAM wil zich inzetten bij het opsporen van financiële criminaliteit. Dit sluit naadloos aan op onze rol van verantwoord kredietverstrekker.

Waarom voeren jullie in relatief korte tijd deze maatregelen door?
Wij zien al op korte termijn mogelijkheden om een aantal zaken rond klantidentificatie en –verificatie te verbeteren. Daarnaast hechten wij grote waarde aan de opsporing van financiële criminaliteit. Deze combinatie maakt dat wij per 15 november 2019 onze eerste bijdrage leveren.

Hebben deze proceswijzigingen impact op de doorlooptijden?
Voor de meeste aanvragen zal er geen impact zijn op de doorlooptijden bij acceptatie en contractintake.

Waarom moet ik een maand-bankafschrift aanleveren?
Dit is noodzakelijk om een beter beeld te kunnen vormen van alle inkomsten en lasten. Deze wijziging geldt voor alle labels en is ook noodzakelijk vanuit de nieuwe Gedragscode van de VFN.

Als de uitkomst van het klantonderzoek is dat de klant niet kan worden geaccepteerd; wat dan?
Wij melden alléén dat de klant is afgewezen, wij kunnen geen inhoudelijke informatie geven over de reden van afwijzing: dit is namelijk privacygevoelige informatie.

Waarom mag het afschrift van een in te lossen lening maximaal 1 maand oud zijn?
Wij hebben dit nodig voor het bepalen van het juiste inlossaldo. Een actueel afschrift geeft een goed beeld van de actuele situatie van de klant en zijn krediet. Is er sprake van een digitaal ondertekend contract? Dan wordt het inlossaldo niet meer vermeld. Wat wel op het contract wordt vermeld is de maatschappij, het soort lening en het (oorspronkelijke) leenbedrag. Wij voeren dit in voor alle klanten, ook als er geen sprake is van digitale ondertekening.

Waarom worden vanuit DEFAM geen uitbetalingen meer gedaan naar derden, zoals auto- en caravanleveranciers?
DEFAM kiest er bewust voor alleen uit te betalen aan de contractpartij die is geïdentificeerd, en dat is de klant.

Betaalt DEFAM wel uit aan een notaris?
Als er sprake is van inlossing van een restschuld kan een uitbetaling worden gedaan naar een notaris. Hiervoor moet wel een notarisafrekening worden aangeleverd.

Waarom doet DEFAM geen uitbetalingen meer naar een ander banknummer van de klant (maar alleen naar het incassonummer)?
DEFAM kiest ervoor om consequent te zijn in ons beleid. Bij vervolgopnames staan wij het niet toe om geld over te laten maken naar een afwijkend banknummer (t.o.v. het incassonummer).

Hoe werken inlossingen bij een digitaal ondertekend contract?
In het proces van digitaal ondertekenen wordt een ander contract ingevoerd. Bij gebruik van het huidige sjabloon (waarop de uitbetalingsspecificatie wordt weergegeven) komt het regelmatig voor dat een klant later nogmaals moet tekenen omdat de bedragen afwijken van wat er vermeld staat. Ook komt het voor dat de bedragen op het moment van ondertekening nog niet bekend zijn. Op het nieuwe contract binnen digitaal ondertekenen worden de inlossingen vermeld (op basis van maatschappij, soort lening en leenbedrag). Het daadwerkelijk uit te betalen bedrag wordt bepaald door de acceptant van het dossier. Dit gebeurt op basis van het aangeleverde laatste afschrift of de saldo-opgave. Bij een handtekening met een pen blijft het oude sjabloon van toepassing en staat er dus wel een uitbetalingsspecificatie op het contract.