Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Phishing

Een kleine groep klanten van DEFAM is afgelopen juli slachtoffer geworden van phishing. Criminelen hebben geprobeerd in te loggen op MijnDEFAM aan de hand van informatie die zij eerder via phishing van klanten hebben weten te achterhalen. Met het oog op de veiligheid is MijnDEFAM daarom tijdelijk afgesloten geweest.

MijnDEFAM weer bereikbaar

Sinds 31 augustus 2020 is MijnDEFAM weer toegankelijk. Hierbij zijn diverse extra beveiligingsmaatregelen toegevoegd. Eén daarvan is de 2-stapsverificatie: Dit betekent dat u naast een gebruikersnaam en wachtwoord, ook een 6-cijferige code nodig heeft om MijnDEFAM te kunnen gebruiken. Deze code genereert u met een authenticator-app. Wilt u meer weten over het activeren van uw MijnDEFAM-account of het inloggen met 2-stapsverificatie? Ga dan naar defam.nl/mijn-defam.

Alle functionaliteiten beschikbaar in MijnDEFAM

Misschien heeft u gemerkt dat u eerder nog niet alle functionaliteiten kon gebruiken in MijnDEFAM. Sinds 27 september 2020 zijn alle functionaliteiten toegevoegd en is MijnDEFAM weer volledig beschikbaar.

Antwoord op veelgestelde vragen

We begrijpen dat u vragen heeft. Daarom hebben wij de antwoorden op een aantal vragen voor u op een rijtje gezet. We vragen u deze eerst te lezen voordat u contact opneemt met onze klantenservice. Dank voor uw begrip.

Waarom was MijnDEFAM tijdelijk niet bereikbaar?

Een kleine groep klanten van DEFAM is slachtoffer geworden van phishing. Criminelen hebben geprobeerd in te loggen op MijnDEFAM aan de hand van informatie die zij eerder via phishing van klanten hebben weten te achterhalen. Met het oog op de veiligheid van uw gegevens en uw transacties, is MijnDEFAM tijdelijk afgesloten geweest.

Wanneer is MijnDEFAM weer beschikbaar?

Vanaf 31 augustus is MijnDEFAM weer beschikbaar.

Hoe weet ik straks dat MijnDEFAM veilig is als het weer open gaat?

Wij hebben diverse extra beveiligingsmaatregelen ingevoerd. Eén daarvan is de 2-stapsverificatie, een extra controlestap om in te loggen. Dit houdt in dat u een 6-cijferige code nodig heeft om in te loggen naast een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze code genereert u via een zogeheten ‘authenticator app’ die u kunt downloaden op uw smartphone of tablet. De meest gebruikte zijn Google Authenticator en Microsoft Authenticator.

Verder is het belangrijk dat u altijd zelf altijd controleert of de link juist is voor u er op klikt: https://www.mijndefam.nl.

Tip: sla deze link op in uw favorieten of ga altijd eerst naar www.defam.nl en klik daar op de button ‘MIJNDEFAM’.

Wat is phishing?

‘Phishing’ is de algemene term voor fraude, waarbij iemand uw persoonlijke gegevens probeert te achterhalen. Bijvoorbeeld door u via een valse e-mail, sms of WhatsApp bericht te laten klikken op link waarmee u op een nagebouwde website komt.

Hoe herken ik een valse e-mail?

U kunt valse e-mails aan de volgende kenmerken herkennen:

 • De e-mail is meestal niet persoonlijk. Er staat ‘beste klant’ of ‘geachte heer/mevrouw’;
 • In de e-mail wordt gevraagd om snel actie te ondernemen;
 • In de e-mail wordt gedreigd dat als u niet snel reageert dat uw lening wordt geblokkeerd;
 • Er staat altijd een link in de e-mail waarmee u waarschijnlijk naar een valse website wordt geleid;

Kunnen phishing aanvallen worden voorkomen?

Het voorkomen van phishing is een wisselwerking tussen ons als kredietverstrekker en u als klant. Wij doen er alles aan om toekomstige phishing-pogingen zoveel mogelijk te beperken. Onder andere door onze systemen goed te beveiligen. En door actie te ondernemen wanneer wij fraude als gevolg van phishing vermoeden. Wij kunnen echter niet voorkomen dat inloggegevens in de verkeerde handen komen. Daarin speelt u zelf namelijk een belangrijke rol. U moet weten dat wij u nooit zullen vragen om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wees dus alert op phishing en verstrek deze gegevens niet aan derden, ook niet aan ons.

Wat kan ik doen als ik een vermoeden heb van phishing?

 • Klik niet op linkjes en/of bijlagen;
 • Beantwoord het bericht niet;
 • Verwijder de valse e-mail of sms;
 • Meld signalen bij info@defam.nl, vermeld in het onderwerp “slachtoffer phishing”

Wat kan ik doen om phishing te voorkomen?

Gebruik nooit dezelfde inloggegevens voor verschillende websites of instanties. Als u dit wel doet, dan raden wij u dringend aan om deze inloggegevens zo snel mogelijk aan te passen. Andere belangrijke signalen die duiden op phishing zijn:

 • Een link naar een website die niét overeenkomt met de website van de organisatie die men zegt te zijn (tip: beweeg met uw muis over de link in de e-mail, dan ziet u linksonder in uw scherm de echte link);
 • Grammaticale fouten en/of slecht lopende zinnen;
 • Urgentie, u moet snel reageren;
 • Een verzoek om vertrouwelijke gegevens.

Op deze website leest u alles over phishing en hoe u het herkent: www.veiligbankieren.nl

Moet ik mij zorgen maken dat ik slachtoffer word van deze phishing-aanval?

Nee, doordat MijnDEFAM na het incident direct werd afgesloten, was het niet meer mogelijk dat derden konden inloggen op uw account. Nu MijnDEFAM weer open is, zijn diverse extra beveiligingsmaatregelen ingevoerd. Eén daarvan is de 2-stapsverificatie, een extra controlestap om in te loggen.

Heeft DEFAM aangifte gedaan bij de politie? Waarom niet?

Er is aangifte gedaan door DEFAM. Als u zelf slachtoffer wordt van phishing, dan adviseren wij u om altijd aangifte doen.

Hoe kan het dat klanten van DEFAM slachtoffer zijn geworden van mogelijke fraude?

Uit onderzoek van DEFAM is naar voren gekomen dat een klein aantal klanten van DEFAM slachtoffer is geworden van phishing. Het is criminelen gelukt om – waarschijnlijk via een valse e-mail – inloggegevens van deze klanten te achterhalen en klantgegevens in te zien in MijnDEFAM.

Contact

Heeft u nog meer vragen? Dan verzoeken wij u om deze te mailen naar info@defam.nl onder vermelding van uw naam en contractnummer. Vanwege grote drukte bij onze klantenservice kunnen we e-mails beter behandelen dan telefoontjes. U kunt uiteraard ook bellen naar 030 – 659 66 00, op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur. Houd rekening met een langere wachttijd. Excuses voor het ongemak en dank voor uw begrip.